E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový SW pro práci se starými mapami

Po dvouletém výzkumu dokončil Ing. Tomáš Bayer, PhD. z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie SW pro analýzu kartografického zobrazení starých map

SW s názvem detectproj je určen kartografům i laikům, kteří se chtějí dozvědět o mapě něco víc. Analytický nástroj založený na robustních metodách výpočtu je pro uživatele snadno přístupný díky grafickému rozhraní. Ve dvou mapových oknech se vedle sebe zobrazí stará mapa (digitální obraz) a současná podkladová mapa (použita Open Street map). Stačí označit identické body na staré a nové mapě a SW automaticky rozpozná kartografické zobrazení včetně zařazení, zda jde o normální/příčnou/obecnou polohu zobrazovací roviny. Dokáže určit také zeměpisnou šířku nezkreslené rovnoběžky, střední rovnoběžky, měřítko a rotaci mapy. 

V grafickém okně se starou mapou mohou být zobrazeny poledníky a rovnoběžky podle zjištěného kartografického zobrazení.

SW je zdarma dostupný pod GNU/GPL licencí pro Linux/Unix, Windows a Mac na adrese  https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/index.php/projection-analysis/installation

 

Ukázka výsledku analýzy pro mapu A. Ortelia z roku 1587:

Zobrazení: Orteliovo zobrazení v normální poloze.
Mapa: Typus orbis terrarum. Ab. Ortelius describ. cum privilegio decennali,
Ortelius, Abraham, 1587, Paris

 

Pro více informací můžete kontaktovat autora SW T. Bayera bayertom@natur.cuni.cz

Publikováno: Pondělí 06.03.2017 09:00

Akce dokumentů