E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKniha Aretinova mapa Českého království

V těchto dnech vychází v rámci edice Monumenta Cartographica Bohemiae kolektivní monografie věnovaná životu a dílu Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Českého království byla poprvé publikována roku 1619.

Kolektivní monografie s bohatým obrazovým a mapovým doprovodem seznamuje se životem a dílem pobělohorského exulanta Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla ve čtyřech vydáních (v letech 1619, 1632, 1665, před rokem 1747) a ovlivnila další soudobou kartografickou produkci.  Měřítko mapy 1 : 504 000 bylo větší, než tomu bylo u jeho předchůdců, Aretin také zakreslil a popsal přes 1 200 sídel. Vzhledem k válečnému využití mapy se bohužel zachovalo pouze několik málo kopií. Na mapách byly provedeny obsahové i kartometrické analýzy. Představeny jsou i unikátní sesterské mapy od W. P. Zimmermanna (1619) a od E. Sadelera (1620). Autoři poprvé identifikovali a srovnali toponyma z rejstříku i všech čtyř vydání Aretinovy mapy, výsledkem jsou obsáhlé tabulky s 9 600 historickými oikonymy, doplněné současnými místními názvy. Vytvořil se tak cenný soubor k poznání sídelního a hospodářského vývoje Čech a studiu proměn jejich kartografického ztvárnění v 17. století.


Aretinova mapa Českého království

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav a Josef PATÁK. Aretinova mapa Českého království. Praha: Karolinum, 2021. 241 stran: 93 barevných ilustrací, 3 tabulky, 6 map, 1 faksimile. Monumenta Cartographica Bohemiae. ISBN 978-80-246-4797-5. Obsahuje faksimile druhého vydání Aretinovy mapy z roku 1632 v 91 % velikosti originálu.


Knihu lze zakoupit v Nakladatelství Karolinum.

Putovní výstavu Pavel Aretin z Ehrenfeldu si lze rezervovat a vypůjčit v Knihovně geografie PřF UK na adrese: martina.musilova@natur.cuni.cz.

Publikováno: Pondělí 07.06.2021 12:00

Akce dokumentů