E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTematické okruhy k SZMZk oboru Kartografie a geoinformatika

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí: z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška je ze tří tematických okruhů, které si student volí z následujících čtyř okruhů:

Tematické okruhy ke státní závěrečné magisterské zkoušce
1) Kartografie
2) Geografické informační systémy
3) Dálkový průzkum Země
4) Geodatabázové systémy

Otázky k tematickému okruhu "Kartografie"

 • Kartografie a mapa
 • Matematická kartografie
 • Geodetická měření a výpočty
 • Generalizace map
 • Kartografické vyjadřovací prostředky
 • Obsah map
 • Referenční systémy v digitální kartografii
 • Základní operace s 2D/3D daty v digitální kartografii
 • Redakce map
 • Reprodukce map
 • Analýza kartografických děl
 • Tematická a topografická kartografie
 • Rozdělení tematických map
 • Znaky a legendy
 • Intervaly stupnic a diagramová měřítka
 • Kartografická díla současnosti
 • Státní mapové dílo
 • Velké zeměpisné atlasy
 • Staré mapy našich zemí
 • Mapové servery
 • Mapy na webu
 • Postup tvorby digitálního kartografického díla

Otázky k tematickému okruhu "GIS"

 • Definice a stavba geografického informačního systému
 • Modelování geografických objektů a jevů
 • Digitální modely terénu (DTM, DEM)
 • Databáze a řídící systém
 • Pořizování dat pro GIS
 • Digitalizace a digitální technologie zpracování geografických dat
 • Datový model prostorových dat
 • Standardy a kvalita dat
 • Zdroje chyb dat v GIS
 • Analytické funkce GIS
 • Vizualizace výstupních informací
 • Národní a mezinárodní databáze prostorových dat
 • Aplikace GIS
 • Infrastruktura prostorových dat (SDI)

Otázky k tematickému okruhu "Dálkový průzkum Země"

 • Radiometrické korekce
 • Atmosférické korekce
 • Geometrické korekce
 • Zvýraznění multispektrálního obrazu
 • Základní klasifikační algoritmy
 • Objektová klasifikace
 • Pokročilé klasifikační metody
 • Neuronové sítě
 • Detekce změn
 • LiDARové snímání

Otázky k tematickému okruhu "Geodatabázové systémy"

 • Druhy databází
 • Principy tvorby databáze prostorových dat
 • Jazykové nástroje pro databáze
 • Objektově orientovaná databáze
 • Metadata a jejich struktura

Rozsah požadovaných znalostí v každém okruhu je dán obsahem přednesené látky.

 

Akce dokumentů