E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUplatnění absolventů

Cílem studijního oboru, který vyučuje naše katedra je do budoucna vychovat absolventy, kteří budou schopni plnit funkci geoinformatického profesionála na různých úrovních. Absolventi jsou vedle technických dovedností připraveni pro výzkumnou práci, jsou schopni týmové práce a kreativní aplikace poznatků dle jimi zvoleného zaměření.

Uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve výzkumně-technologických centrech, výzkumných a vývojových ústavech, institucích a organizacích státní správy:

 • Ústav pro výzkum globální změny AV ČR,
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,
 • Český úřad zeměměřický a katastrální,
 • Zeměměřický úřad,
 • Česká geologická služba,
 • Centrum pro otázky životního prostředí,
 • Agentura ochrany přírody a krajiny,
 • Česká agentura životního prostředí – CENIA,
 • správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,
 • Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
 • odbory územního rozvoje a plánování apod.

Uplatnění v akademické sféře:

 • vědecký pracovník a pedagog se zaměřením na geoinformační, kartografické, přírodovědné a jim příbuzné obory nejen na PřF UK, ale i na dalších univerzitách v ČR i zahraničí.
 • Další možné uplatnění nabízí i národní a mezinárodní kosmický sektor a výzkum v rámci něho (kosmické agentury, výzkumná a inovativní centra).

Uplatnění v komerčním sektoru:

 • kartografická produkce, geodézie, fotogrammetrie, expertního zpracování dat, vývoji komplexních geoinformatických řešení a nástrojů – například společnosti Arcdata Praha, Gisat, CEDA, Intergraph),
 • lokální i globální korporace spravující a vytvářející mapová data (Mapy.cz, Google),
 • vedení projektů,
 • risk management (pojišťovny, finanční instituce),
 • analýza mobilních dat (mobilní operátoři),
 • automatizace zpracování prostorových dat,
 • vývoj nových technologií pro navigaci či autonomní provoz vozidel (Škoda-auto, Unicorn),
 • vytváření národní i nadnárodní geoinformační infrastruktury (SDI),
 • vedoucí týmu pořizování prostorových dat, jejich analýzy a prezentace (např. v zeměměřických úřadech, mapovacích firmách, na katastrálních úřadech, státní správě, národních parcích, atp.),
 • odborník na měření v inženýrských kancelářích, průmyslu a organizacích,
 • vývojový a marketingový odborník v systémových a softwarových firmách zaměřených na geoinformační systémy,
 • odborník na vývoj a provádění operací v územním plánování a nebo při řízení užívání území.

 

upltneni

Akce dokumentů