E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Přihláška ke studiu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

Informace pro uchazeče o bakalářské/magisterské/doktorské studium: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

Bakalářské studium tvoří široce koncipovaný základ geografických disciplín. Student musí získat přehled o odborné literatuře a zvládnout základní, především analytické metody jednotlivých geografických disciplín.

Celková koncepce studia poskytuje prostor pro individuální odborné zaměření. V nižších ročnících je výběr volitelných přednášek, cvičení a seminářů malý, na konci většinu výukových hodin představují volitelné předměty. Student si zapisuje volitelné předměty na základě představy o budoucím povolání a po konzultaci s vedoucím bakalářské a diplomové práce.

Praha na Vogtově mapě

V průběhu pátého semestru se studenti přihlašují k vypracování bakalářské práce na příslušné katedře podle předpokládané studijní orientace. Šestý semestr, ve kterém se studenti již zaměřují na předměty související s příslušnými geografickými obory a jejich specializacemi, tvoří přechod k navazujícímu magisterskému studiu. V tomto semestru student dokončuje, odevzdává a obhajuje bakalářskou práci.

Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou. Povinnou součástí bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Její kvalitu posoudí školitel a oponent.

Příklady předmětů vyučovaných v rámci bakalářského studia:
Kartografie, Tematická kartografie, Základy geoinformatiky, Geoinformační systémy, Dálkový průzkum Země, Tvorba map, Principy databází, Terénní cvičení z kartografie a další.

 

BC

Akce dokumentů