E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředměty bakalářského studia

Předměty vyučované katedrou v bakalářském studiu v oborech: Geografie a kartografie, Fyzická geografie a geoinformatika, Sociální geografie a geoinformatika.

1. ročník - povinné předměty

Kód Název Rozsah Kredity Semestr
MZ370P56 Kartografie 3/2, Z+Zk 6 Z
MZ350P17Z Tematická kartografie 1/2, Z 4 L
MZ370P42 Základy geoinformatiky 1/2, Z+Zk 4 L

 

2. ročník - povinné předměty

Kód Název Rozsah Kredity Semestr
MZ370P43Z Geoinformační systémy 2/2, Z+Zk 5 Z

 

. ročník - povinné předměty popř. specializační povinné předměty

Kód Název Rozsah Kredity Semestr
MZ350P35 Dálkový průzkum Země 2/2, Z+Zk 5 Z
MZ300BPA Seminář k bakalářské práci 0/4, Z 4 Z
MZ370P37 Aplikace geoinformatiky v přírodní sféře 0/2, Z 3 Z

 

Povinně volitelné předměty popř. Specializační povinně volitelné předměty

Kód Název Rozsah Kredity Dopruč. roč.
MZ370P22 Seminář z geoinformatiky LS 0/2 3 2.
MZ350T08 Terénní cvičení z kartografie LS 0/1 (T) 3 2.
MZ370P23 Tvorba map ZS 2/2, Z+Zk 4 3.
MZ370P18 Letecká fotogrammetrie ZS 2/3, Z 4 2. - 3.
MZ370P19 Úvod do programování ZS 2/2, Z+Zk 4 2. - 3.
MZ370P24 Vizualizace prostorových dat ZS 2/4, Z+Zk 4 2. - 3.
MZ370P02 Principy databází LS 2/4, Z+Zk 4 2. - 3.
MZ370P03 3D modelování LS 2/3, Z+Zk 4 2. - 3.
MZ370P55 Land Use, Landscape and Society LS 2/20 Zk 3 2. - 3.
MZ350T36 Oborová praxe LS 0/2 (T) Z 6 3.

Akce dokumentů