E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace


Identifikace projektu, hlavní řešitel

MŠMT, MSM0021620831, doba řešení 2005-2011, hlavní řešitel Luděk Sýkora

Anotace projektu

Výzkumný záměr „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ (MSM 0021620831) je stěžejním vědeckým programem pracovištˇ Geografické sekce UK PřF. Na této badatelské činnosti se podílejí katedra fyzické geografie a geoekologie, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie a katedra demografie a geodemografie.

Výzkumné práce probíhají ve čtyřech tematických blocích:

  1. Přírodní ohrožení v kontextu globálních změn
  2. Změny krajiny a přírodního prostředí v podmínkách transformující se společnosti
  3. Současné tendence socioekonomické regionální diferenciace a vývoj demografických zdrojů
  4. Integrační evropské procesy a důsledky vstupu České republiky do Evropské unie na  regionální rozvoj

Další informace

Akce dokumentů