E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVývoj strukturních půd a jejich paleogeografický význam pro rekonstrukci přírodních podmínek střední Evropy v kvartéru


Identifikace projektu, hlavní řešitel

17-21612S, doba řešení 2017-2019, hlavní řešitel Marek Křížek

Anotace projektu

Strukturní půdy, které se nacházejí na území České republiky, jsou převážně reliktními formami. Období vzniku těchto tvarů však není známo, a není tak možné plnohodnotně využít těchto forem pro paleogeografické rekonstrukce, což je limitující pro pochopení vývoje prostředí Evropy v kvartéru. Podstatou projektu je datovat strukturní půdy v nížinných a horských oblastech České republiky a s pomocí jejich polohových, morfologických a sedimentárních charakteristik vytvořit inovovanou paleogeografickou rekonstrukci vývoje krajiny v kvartéru. Projekt přinese unikátní informace o vztahu horského a nížinného periglaciálního prostředí, zpřesní paleogeografické poznatky o přírodních podmínkách a územním rozsahu permafrostu a periglaciální zóny Evropy v kvartéru,  zavede nové metodické přístupy k datování tříděných strukturních půd a bude tak důležitým příspěvkem k obecným modelům vývoje klimatu a periglaciálního prostředí.

Akce dokumentů