E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČasoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)


Identifikace projektu, hlavní řešitel

13-151123S doba řešení 2013-2016, hlavní řešitel Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta, řešitel na PřF UK Zbyněk Engel

Anotace projektu

Hluboké svahové deformace typu “sagging” a katastrofické svahové procesy (např. sesuvy, blokovobahenní proudy a řícení) jsou charakteristickými, ale chronologicky nepoznanými jevy, které postihují horské hřbety nejvyšších pohoří Západních Karpat. Podstatou projektu je determinace chronologického vývoje hlubokých svahových deformací a katastrofických svahových procesů v kontextu deglaciace a dalších pozdně-glaciálních a holocenních událostí v oblasti Tater (Slovensko, Polsko). Stanovení hlavních podmínek a faktorů vývoje svahových nestabilit bude realizováno prostřednictvím rekonstrukce chronologie gravitačních a glaciálních forem a za využití sedimentárních záznamů přítomných přírodních reservoárů. Hlavními metodickými přístupy bude kombinace geomorfologických a sedimentologických analýz, relativního a numerického datování, dendrogeomorfologie a geofyzikálního profilování. Výsledky výzkumu budou významným příspěvkem k obecným paraglaciálním modelům vývoje skalních svahů odledněných vysokohorských oblastí.

Akce dokumentů