E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální projekty


Seznam institucionálních a grantových projektů, které jsou v současné době řešeny na Katedře fyzické geografie a geoekologie (fakulta je řešitelem) nebo na kterých se katedra podílí (fakulta je spoluřešitelem).

lista03

Institucionální projekty

 • Cooperatio Geografie
 • Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století (Univerzitní centrum - UNCE, UK, Dagmar Dzúrová)

Národní a mezinárodní vědecké projekty

 • Mountain snowmelt and its importance for catchment storage and runoff (MountSnow) (GAČR a SNSF, GAČR 23-06859K, Michal Jeníček, 2023-2026)
 • Establishing the Chronology of the First Great Eurasian Ice Sheets (GAČR GA22-13190S, John Jansen, Martin Margold, 2022-2024)
 • Insect induced tree mortality under climate change – Impacts on hydrology and geochemistry across scales (GAČR, GAČR 22-20422O, Ye Su, 2022-2025)
 • Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu (GAČR 22-12837S, Jakub Langhammer, 2022-2024)
 • Vysvětlení klimaticky-řízeného růstu stromů na horních a polárních hranicích lesa pomocí procesního modelu (GAČR 22-26519S, Jelena Lange, 2022-2024)
 • Měnící se proměnlivost atmosféry (GAČR 21-07954S, Radan Huth, 2021-2023)
 • Rozšíření, mocnost a vývoj permafrostu ve střední Evropě v pozdním kvartéru (GAČR 21-23196S, Marek Křížek, hlavní řešitel GFÚ AV ČR, 2021-2023)
 • Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu (TAČR SS0310134, Prostředí pro život, Václav Treml)
 • Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) (TAČR SS02030018, Prostředí pro život, Dušan Romportl, Jan Frouz, Václav Treml, 2021-2026)
 • Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku (PERUN) (TAČR Prostředí pro život, SS02030040, Radim Tolasz, Bohumír Janský,  Jakub Langhammer, 2020-2026)

Grantová agentura UK (GAUK) - Ph.D. projekty​

 • Glacier dynamics of Caucasus mountains (GAUK 208223, Pragya Mehrishi, 2023-2025)
 • A novel approach to estimate vadose zone mass-fluxes and integrate pre-existing surface- and ground- water models for climate change assessment and mitigation studies (GAUK 246623, Veethahavya Kootanoor Sheshadrivasan, 2023-2025)
 • Impacts of a changing climate on past and future tree growth at the treeline (GAUK 217023, Francesco Marotta, 2023-2025)
 • Reconstructing the subglacial erosional history of the first Eurasian Ice Sheets (GAUK 152423, Kaleb Wagner, 2023-2025)
 • Univerzální evaluační metoda ohrožení z GLOFs a její aplikace pro model vývoje (GAUK 258522, Jan Baťka, 2022-2024)
 • Tání sněhu a jeho vliv na zásoby vody a odtok v horských oblastech střední Evropy (GAUK 354522, Dominik Míka, 2022-2024)
 • Inverzní modelování kosmogenních nuklidů v geochronologii (GAUK 310222, Lotta Kristiina Ylä-Mella, 2022-2024)
 • Hydrologické sucho: Interakce mezi povrchovými a podzemními vodami (GAUK 388122, Alois Burian, 2022-2023)
 • Současné a budoucí změny sněhové pokrývky v horských oblastech (GAUK316821, Ondřej Nedělčev, 2021-2023)
 • Analýza exogenních vlivů na dynamiku skalního svahu (GAUK359421, Ondřej Racek, 2021-2023)

Akce dokumentů