E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUdělení cen Vědecké rady Geografické sekce

Cena Vědecké rady Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla udělena za akademický rok 2011/2012 absolventům magisterského studia na zasedání VRGS 8. 12. 2011 za vynikající studijní výsledky a diplomovou práci.

 

Jednalo se o kolegyně a kolegy se závěrečnými pracemi:

Mgr. Peter Mida „Glaciálna modelácia karov a stratigrafia morén Vysokých Tatier“
Mgr. Zuzana Beranová „Průzkum a hodnocení ekologického stavu vodních toků při zohlednění evropských standardů. Aplikace v modelovém povodí Rolavy“
Mgr. Jakub Jaroš „Detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového skenování“
Mgr. Jan Skyva „Hodnocení systému mezinárodní dělby práce pomocí analýzy sítí“
Mgr. Kristýna Meislová „Aplikace konceptu příbuzné rozmanitosti ve vybraných státech střední a východní Evropy“

VRGS poblahopřála též k úspěchu absolventům bakalářského studia, kteří se umístili na prvních třech místech v celostátním kole Soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci požádanou každoročně Českou geografickou společností. Jsou to Bc. Jan Tumajer, Bc. Lucie Koucká a Bc. Luboš Fendrych.

Blahopřejeme !

Fotografie z předávání cen

 

Publikováno: Pátek 09.12.2011 23:40

Akce dokumentů