E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost

Rádi bychom vás upozornili na novou publikaci s názvem "Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost", kterou zpracoval kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Brázdila a Miroslava Trnky a do které významným způsobem přispěli Bohumír Janský a Jan Kocum z Katedry fyzické geografie a geoekologie a další pracovníci z ostatních kateder Geografické sekce PřF UK.

Anotace

Publikace prezentuje komplexní analýzu sucha v českých zemích v minulosti, současnosti a budoucnosti. Časová a prostorová variabilita sucha je analyzována jednak na základě indexů sucha vypočtených z teplotních, srážkových a hydrologických řad (přístrojové období), jednak podle dokumentárních pramenů (předpřístrojové období), dendrochonologie dubu a s přihlédnutím k metodám dálkové detekce sucha. Speciálně se analyzuje půdní vlhkost, hydrologické sucho, nejvýraznější suché epizody za posledních 500 let a v dlouhodobém kontextu se prezentuje chronologie sucha podle dokumentárních pramenů, indexů sucha a šířek letokruhů dubu. Rovněž jsou studovány synoptické příčiny sucha, vliv vybraných klimatotvorných faktorů na sucho a změny ve využití ploch se zřetelem k suchu v krajině. Samostatně jsou hodnoceny dopady sucha v zemědělství, lesnictví a ve vodním hospodářství. Prezentuji se scénáře sucha pro budoucí, antropogenně podmíněné klima se zřetelem na dopady a možnosti adaptace v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství.

 

Citace

Brázdil, R., Trnka, M. a kolektiv (2015): Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 402 s. ISBN 978-80-87902-11-0.

Publikováno: Čtvrtek 16.06.2016 13:35

Akce dokumentů