E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHledáme nové doktorandy ve fyzické geografii na PřF UK

Chceš se zapojit do výzkumu na špičkovém pracovišti v mezinárodním prostředí? Pak se připoj na informační online seminář 1.3. 2023, 16:00 zde: meet.google.com/tuq-gqmq-dbo

Chceš se zapojit do výzkumu na špičkovém pracovišti v mezinárodním prostředí?
Pak se připoj na informační online seminář 1.3. 2023, 16:00 zde: meet.google.com/tuq-gqmq-dbo


Možná tematická zaměření doktorské práce:

Meteorologie a klimatologie

Extrémní atmosférické jevy, trendy v atmosférické cirkulaci

Hydrologie

Klimatická změna a odtok vody z pramenných oblastí; sucho; kvalita vody

Geomorfologie a kvartérní vývoj přírody

Extrémní svahové procesy; glaciologie, glaciální a periglaciální geomorfologie

Krajinná ekologie a biogeografie

Klimatická změna a lesní ekosystémy; struktura krajiny a pohyb organismů

Pedologie

Zásoby uhlíku v půdách, eroze půdy, paleopedologie


Nabízíme vynikající odborné zázemí, práci ve výzkumných projektech a v mezinárodním prostředí, spolupráci s ústavy Akademie věd ČR.

Minimální garantované stipendium 14 000 Kč; nadstavba v případě zapojení do projektu. PhD studenti UK mají možnost soutěžit u Grantové agentury UK o vlastní prostředky na výzkum a doplňkové stipendium.

Termín přihlášek: 30.4. 2023

Více informací a kontakty na školitele na: https://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo

Přiložený soubor: KFGG-UK_PhD_temata_2023-1.pdf
Publikováno: Neděle 19.02.2023 19:45

Akce dokumentů