E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní členové

V současné době tvoří katedru šestnáct interních členů (působících v pozici pedagogů a vědeckých pracovníků), tři doktorští studenti v pozici Ph.D. Stars a sekretářka.

Zleva: Boris Burcin, Kateřina Brázová, Stefan Johnson, Tomáš Kučera, Jitka Rychtaříková, Luděk Šídlo, Jitka Slabá, Jiřina Kocourková, Ludmila Fialová, Anna Šťastná, Alice Velková, Ivana Kulhánová, Klára Hulíková Tesárková
Foceno v listopadu 2021 na schodech Albertov 6, PřF UK ; foto: Tomáš Petrus.

Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry: RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 

Tajemnice katedry: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D.

Sekretářka katedry: Jarmila Tesková


Adresář interních členů katedry (kliknutím na jméno se dostanete na osobní www stránky zaměstnance, zde pak naleznete plánek místností podle jednotlivých pater budovy Albertov 6):

Jméno Telefon (+420...) E-mail Místnost
Profesoři
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 221 951 420 jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz 226A (2. patro)
Docenti
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 221 951 451 ludmila.fialova@natur.cuni.cz P1 (přízemí)
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 221 951 419 jirina.kocourkova@natur.cuni.cz 223 (2. patro)
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 221 951 562 ludek.sidlo@natur.cuni.cz 226B (2. patro)
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. 221 951 451 alice.velkova@natur.cuni.cz P1 (přízemí)
Odborní asistenti a asistenti
RNDr. Kateřina Brázová, Ph.D.  221 951 416 katerina.brazova@natur.cuni.cz 227 (2. patro)
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 221 951 417 boris.burcin@natur.cuni.cz 228 (2. patro)
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 221 951 562   klara.hulikova@natur.cuni.cz  226B (2. patro)

Stefan Nigel Johnson, BBA, M.A.

  stefan.johnson@natur.cuni.cz 227 (2. patro)
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 221 951 417 kucera@natur.cuni.cz 228 (2. patro)
Mgr. Ivana Kulhánová, Ph.D. 221 951 377 ivana.kulhanova@natur.cuni.cz 146B (mezipatro)
RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. 221 951 451 olga.kurtinova@natur.cuni.cz P1 (přízemí
RNDr. Jitka Slabá, Ph.D. 221 951 422 jitka.slaba@natur.cuni.cz 340 (3. patro)
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 221 951 451 anna.stastna@natur.cuni.cz P1 (přízemí)
Vědečtí pracovníci
RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D. 221 951 422 barbora.kuprova@natur.cuni.cz 340 (3. patro)
Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D.   sedlackoh@natur.cuni.cz  
Mgr. Věra Slováková, Ph.D.   slovakove@natur.cuni.cz  
Ph.D. Stars
Diana-Georgiana Lutz M.Sc.   diana-georgiana.lutz@natur.cuni.cz  
Khadijeh Asadisarvestani, Ph.D.   asadisak@natur.cuni.cz 227 (2. patro)
Eva Waldaufová   eva.waldaufova@natur.cuni.cz  
Sekretářka katedry
Jarmila Tesková 221 951 418 jarmila.teskova@natur.cuni.cz 223A (2. patro)

 

Členové katedry v roce 2021

Zleva: Boris Burcin, Ivana Kulhánová, Klára Hulíková Tesárková, Luděk Šídlo, Alice Velková, Jiřina Kocourková, Tomáš Kučera, Jitka Rychtaříková, Ludmila Fialová, Stefan Johnson, Anna Šťastná, Jitka Slabá, Kateřina Maláková
Foceno v listopadu 2021 v Mapové sbírce PřF UK v Praze; foto: Tomáš Petrus.

Zleva: Luděk Šídlo, Boris Burcin, Ivana Kulhánová, Klára Hulíková Tesárková, Alice Velková, Jitka Rychtaříková, Jiřina Kocourková, Ludmila Fialová, Jitka Slabá, Anna Šťastná, Kateřina Maláková, Stefan Johnson, Tomáš Kučera
Foceno v listopadu 2021 v Mapové sbírce PřF UK v Praze; foto: Tomáš Petrus.


Členové katedry v roce 2015

Zleva: Jitka Rychtaříková, Tomáš Kučera, Luděk Šídlo, Jarmila Tesková, Barbora Kuprová, Jiřina Kocourková, Klára Hulíková Tesárková
Dále ze shora dolů: Boris Burcin, Alice Velková, Jaroslav Kraus, Olga Kurtinová, Tereza Pachlová, Ludmila Fialová, Anna Šťastná
Foceno v prosinci 2015 v Mapové sbírce PřF UK v Praze; foto: Tomáš Petrus.

 

Zleva: Jitka Rychtaříková, Boris Burcin, Tomáš Kučera, Klára Hulíková Tesárková, Jiřina Kocourková, Jarmila Tesková, Olga Kurtinová, Jaroslav Kraus, Alice Velková, Barbora Kuprová, Anna Šťastná, Ludmila Fialová, Luděk Šídlo, Tereza Pachlová
Foceno v prosinci 2015 v Mapové sbírce PřF UK v Praze; foto: Tomáš Petrus.

Akce dokumentů