E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVybrané výstupy řešených projektů

Zde lze nalézt významné výstupy vybraných řešených projektů na naší katedře.
Změny v reprodukčním chování a reprodukční stárnutí
Souhrnná výzkumná zpráva z šetření „Současná česká rodina 2020–2022“. Výstup projektu „Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky“ (reg. č. TL03000338), který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Akce dokumentů