E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPropagační materiály katedry

Letáky, postery aj. propagační materiály katedry
Leták o KDGD
Leták z roku 2021 který je vytvořen v pdf tak, aby se po vytištění z obou dvou stran mohl přeložit na půl na formát A5.
Poster o katedře demografie a geodemografie
Poster o katedře, který si lze prohlédnout na chodbě katedry
Poster o studentských spolcích na katedře demografie a geodemogafie

Akce dokumentů