E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum environmentálních forenzních věd

Centrum sdružuje fakultní a mimofakultní pracoviště zabývající se analýzami a výzkumem forenzních metod souvisejících s vyšetřováním kriminality páchané na životním prostředí. V rámci centra probíhá vývoj, standardizace a inovace metod pro praxi forenzního dokazování, především se zaměřením na oblast ochrany ohrožených druhů. Centrum disponuje odborníky ze specifických oblastí biologie, chemie a fyziky a zpracovává v těchto směrech forenzní analýzy, posudky a odborná vyjádření pro potřeby státní správy. Centrum využívá kapacit sdružených pracovišť včetně jejich přístrojového vybavení.

 

Zodpovědná osoba:

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D.

 

Spolupracující subjekty:

Ústav pro životní prostředí UK Praha – prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D.

Forenzní DNA Servis, s.r.o. – RNDr. Daniel Vaněk, Ph. D.

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR – Ing. Ivo Světlík, Ph. D.

 

Zaměření centra:

  • morfologická identifikace živočišných druhů, včetně determinace částí těl živočichů a výrobků z nich
  • genetické analýzy - druhová identifikace živočišného materiálu, u vybraných druhů individuální identifikace a určení příbuznosti
  • určování stáří živočišného a rostlinného materiálu analýzou 14C a dalších radionuklidů
  • využití gama spektrometrických měření
  • stanovení geografického původu exemplářů pomocí analýz radionuklidů, stabilních izotopů a environmentálních polutantů
  • analýzy pesticidů (včetně karbofuranu)

 

Další spolupracující odborníci:

Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph. D. (ÚJF AV ČR)

Ing. Jaroslava Frouzová,  Ph. D. (ÚŽP UK)

Mgr. Kateřina Jandová, Ph. D. (ÚŽP UK)

Mgr. Jitka Kufnerová  (ÚŽP UK, ÚJF AV ČR)

Bc. Vojtěch Valášek (ÚŽP UK, ÚJF AV ČR)

Aparatura pro grafitizaci vzorků na AMS analýzu 14C

 

Akce dokumentů