E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Mikrobiom pravděpodobně neovlivňuje mezidruhové křížení

Mikrobiom pravděpodobně neovlivňuje mezidruhové křížení

Společenstva střevních bakterií a hub u hybridních myší se výrazně neliší od společenstev jejich „rodičovských“ poddruhů, prokázali vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR na divoké populaci myši domácí v tzv. hybridní zóně. Výzkum rozporuje některé dřívější studie, které naznačovaly, že správná funkce střevní mikrobioty zkřížených myší je narušená. Na výzkumu se podíleli i odborníci z Katedry zoologie PřF UK.

Publikováno 11.12.2023

Třetí místo v soutěži Evropské kosmické agentury "Get Space Inspired" získal Daniel Paluba

Třetí místo v soutěži Evropské kosmické agentury "Get Space Inspired" získal Daniel Paluba

Spojení cestovatelské vášně s výzkumem v oblasti analýzy dat dálkového průzkumu Země - taková myšlenka stojí za navrhovaným projektem SatPlanner, který získal skvělé 3. místo v soutěži Evropské kosmické agentury ESA "Get Space Inspired"!

Publikováno 8.12.2023

Mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka získala studentka naší fakulty

Mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka získala studentka naší fakulty

V úterý 5. 12. 2023 proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy již 3. ročník slavnostního předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice. Stipendium profesora Miroslava Vlčka pro rok 2023 získala Adél Petrovič, studentka programu Sociální geografie a regionální rozvoj PřF UK. Gratulujeme!

Publikováno 7.12.2023

Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2023

Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2023

Na Vánočním koncertě PřF UK 6. prosince 2023 byly již tradičně uděleny Ceny děkana nejlepším absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům a pamětní stříbrné medaile. Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Publikováno 5.12.2023

Vánoční sbírka pro útulky

Vánoční sbírka pro útulky

Pod vánočním stromem, na Albertově 6 a Viničné 7, se koná, již tradiční, vánoční sbírka pro psy a kočky v útulcích a dočasných péčích. Ta bude probíhat pod vánočními stromy až do 6. ledna 2024. Poté bude pomoc rozvezena do vybraných útulků.

Publikováno 5.12.2023

Podejte si přihlášku na UK zdarma do 31. 12. 2023

Podejte si přihlášku na UK zdarma do 31. 12. 2023

Nacházíte se v tíživé životní situaci a přemýšlíte o studiu na UK? Do konce roku je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma!

Publikováno 4.12.2023

Výsledky voleb do ZKAS 2023 (volební období 2024-26)

Výsledky voleb do ZKAS 2023 (volební období 2024-26)

Výsledky voleb do Zaměstnanecké komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období 2024 – 2026. Výsledky naleznete po rozkliknutí této aktuality.

Publikováno 1.12.2023

GA ČR zveřejnila výsledky soutěže pro rok 2024

GA ČR zveřejnila výsledky soutěže pro rok 2024

Na Přírodovědecké fakultě UK bude od příštího roku financováno 25 nových projektů GAČR.

Publikováno 1.12.2023

Uzávěrka přihlášek do programu L´OREAL - UNESCO Pro ženy ve vědě

Uzávěrka přihlášek do programu L´OREAL - UNESCO Pro ženy ve vědě

Pouhý měsíc zbývá do uzávěrky přihlášek do 18. ročníku programu L´OREAL-UNESCO Pro ženy ve vědě. Máte titul Ph.D. z oblasti fyzikálních věd, formálních věd, technických věd a technologií, věd o živé přírodě či chemických věd a zároveň Vám není více než čtyřicet let, tak stále máte šanci se svým výzkumným projektem vyhrát tento prestižní talentový program. Hlásit se můžete do 31. prosince 2023.

Publikováno 28.11.2023

Dny otevřených dveří 2024 na Přírodovědecké fakultě UK

Dny otevřených dveří 2024 na Přírodovědecké fakultě UK

V pátek a sobotu 19. a 20. ledna 2024 proběhne v budovách naší fakulty tradiční Den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny zájemce o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků nebo absolventů bakalářského studia. Již teď se těšíme na vaši účast!

Publikováno 27.11.2023

 Čeští vědci vyvinuli metodu na odhalení pančovaného medu

Čeští vědci vyvinuli metodu na odhalení pančovaného medu

Med se řadí mezi nejfalšovanější potraviny na světě, až polovina importovaných zásilek mířících do Evropské unie je podezřelá z pančování. Vědci z naší fakulty spolu s kolegy s Výzkumného ústavu rostlinné výroby přišli s přelomovou metodou, která je schopna odhalit příměsi, které jsou do medu přidávány uměle. Výsledky práce vědců budou mít i ekonomický přínos.

Publikováno 27.11.2023

Supply Chain Resilience Center na Univerzitě Karlově

Supply Chain Resilience Center na Univerzitě Karlově

Za účasti rektorky UK a vysokých představitelů ČR i Tchaj-wanu zahájila Univerzita Karlova ve spolupráci s tchajwanskou National Chengchi University společný projekt a založily Supply Chain Resilience Center. Univerzity budou společně zkoumat odolnost dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů. Centrum je součástí snah tchajwanské vlády podpořit rozvoj polovodičového prostředí v České republice a je 100% financováno tchajwanskou vládou. Na činnosti Centra spolupracují 4 fakulty UK, včetně expertů na globální produkční sítě výzkumného centra Ekonomické geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Publikováno 27.11.2023

Laureáti ocenění Česká hlava 2023 odtajněni, ocenění získal i imunolog Tomáš Brabec

Laureáti ocenění Česká hlava 2023 odtajněni, ocenění získal i imunolog Tomáš Brabec

Národní cenu vlády ČR Českou hlava 2023 za celoživotní výjimečný přínos v oblasti kardiologie poprvé získá žena – prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph. D., FESC, která od roku 2005 působí na Kardiologické klinice 3. LF UK a FNKV. Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK obdržel Mimořádnou cenu poroty za výzkum problematiky střevních bakterií a jiných mikroorganizmů v lidském střevě.

Publikováno 24.11.2023

Největší světová databáze mykorhizních hub může zodpovědět mnoho otázek, i o klimatu

Největší světová databáze mykorhizních hub může zodpovědět mnoho otázek, i o klimatu

Téměř 8500 vzorků a více než 50 milionů pozorování zahrnuje největší světová databáze arbuskulárně mykorhizních hub – tedy mikroskopických hub, které prorůstají kořeny cévnatých rostlin a navzájem si pomáhají. Zveřejnili ji vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Data z GlobalAMFungi databáze pomohou zodpovědět důležité otázky – například jak globální změna ovlivní rozšíření těchto hub, a i prospívání významných hospodářských plodin.

Publikováno 24.11.2023

Na fakultu putují dva nové ERC granty

Na fakultu putují dva nové ERC granty

Zuzana Musilová a Matyáš Fendrych uspěli ve výzvě Evropské výzkumné rady a získali ERC Consolidator grant. Zuzana Musilová (katedra zoologie) bude zkoumat zrakové adaptace hlubokomořských ryb. Projekt Matyáše Fendrycha (katedra experimentální biologie rostlin) se zaměří na tzv. rychlou auxinovou odpověď v různých částech rostlinného těla.

Publikováno 23.11.2023

Mezinárodní cena z World Landslide Forum pro V. Vilímka a J. Klimeše

Mezinárodní cena z World Landslide Forum pro V. Vilímka a J. Klimeše

Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu prof. Vítu Vilímkovi a Dr. Janu Klimešovi za výzkumy v rozvojových zemích, zejména za jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Oběma oceněným gratulujeme!

Publikováno 22.11.2023

Ceny MŠMT pro prof. Jana Černého a Mgr. Jana Faltejska

Ceny MŠMT pro prof. Jana Černého a Mgr. Jana Faltejska

Ocenění v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu převzali 20. listopadu 2023 v budově Lichtenštejnského paláce vynikající studenti a absolventi, pedagogové a vědci z vysokých škol z celé republiky. Dva z nich, prof. Jan Černý a Mgr. Jan Faltejsek, udělali velkou radost naší fakultě. Gratulujeme!

Publikováno 21.11.2023

Online verze příručky Citování kartografických dokumentů

Online verze příručky Citování kartografických dokumentů

Na portálu Informace pro knihovny je nově zpřístupněna online verze příručky Citování kartografických dokumentů, která byla v roce 2021 vydána v tištěné podobě. Jde o první podrobnou příručku v českém jazyce, která představuje možnosti citování klasických typů speciálních kartografických dokumentů a šedé literatury, ale i nových elektronických zdrojů. Online publikaci společně vydaly Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta) a Národní knihovna ČR (Knihovnický institut).

Publikováno 17.11.2023

17. listopad na Albertově 2023

17. listopad na Albertově 2023

Již 9. rokem si společně v rámci Svobodného listopadu i letos budeme připomínat památky dne, který hýbal historií a to 17. listopadu. Jak už je zvykem, sejdeme se na Albertově, na místě pro události tohoto dne velmi významném. Tentokrát však výjimečně v klidnější ulici Studničkova.

Publikováno 13.11.2023

Přírodovědecká fakulta UK bude řešit "Georizika"

Přírodovědecká fakulta UK bude řešit "Georizika"

Přírodovědecká fakulta UK uspěla ve výzvě operačního programu Jana Amose Komenského (OP JAK)! Nový projekt pod vedením profesora Vojtěcha Ettlera se zaměří na přírodní a antropogenní georizika. Fakulta bude v tomto projektu hlavním řešitelem.

Publikováno 6.11.2023