E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGenetická banka

Genetická banka Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Popis banky: Genetická banka Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byla založena v roce 2014. Banka je registrována v mezinárodním registru biobank GRBio pod kódem ZCU. Cílem tohoto biorepozitoria je zajistit dlouhodobé uchovávání odborně konzervovaných vzorků genetického materiálu (především vzorky svalové tkáně a krve, v některých případech však může jít také o bukální stěry, spermie, vajíčka, trus, vytržené peří nebo chlupy, embrya živočichů, zbytky blan z vajíček, svlečky či obsah žaludku). Tyto vzorky by měly sloužit k mapování genetické variability živočichů (včetně vzácných a ohrožených druhů) a změn genetické diverzity v čase (reprezentativní vzorky co nejširšího spektra druhů, především klíčových a indikátorových druhů). Banka se zaměřuje především na středoevropskou faunu a plemena domácích zvířat. Důležitým posláním je depozice vědeckého materiálu již dříve využitého pro výzkum a jeho poskytnutí pro další výzkum. Součástí banky je proto i genetický materiál nasbíraný našimi vědeckými pracovníky či externími přispěvateli v zahraničí. V současné době genetická banka uchovává cca. 3000 vzorků živočišných tkání použitelných pro genomický výzkum, přičemž kolekce soustavě roste. Prozatím nejvíce našich vzorků pochází z ptáků. V blízké době se však kolekce rozroste i o zástupce dalších živočišných skupin. Genetické vzorky, které v tuto chvíli banku tvoří, byly získány v rámci schválených specifických výzkumů jednotlivých zaměstnanců PřF UK. Vzorky jsou uchovávány v hlubokomrazících boxech (-80°C) v budově Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, řádně evidované a označené. Do budoucna je plánováno jejich následovné přesunutí do budovy Biocentra v rámci Kampusu Albertov, které by mělo vzniknout v průběhu několika budoucích let. Od roku 2014 je banka členem Global Genome Biodiversity Network (GGBN - repozitorium pod kódem CUNI). V roce 2015 se Genetická banka Univerzity Karlovy stala zakládající institucí Národní genetické banky živočichů (NGBŽ). 

Členství:

 

 

 

Datový portál: V tuto chvíli pracujeme na zveřejnění veškerých informací o vzorcích uložených v Genetické bance Katedry zoologie UK na mezinárodním portálu GGBN (repozitorium pod kódem CUNI). Zde bude možné vyhledat v databázi vzorků a v případě zájmu si zažádat o konkrétní vzorky pro vlastní výzkum.

 

Management banky: Celý proces sběru a správy vzorků, včetně postupu zařazení vzorků do banky a jejich následné distribuce podléhá následujícím dokumentům zohledňujícím jak nadřazené právní předpisy, tak interní pravidla naší instituce:

  • Kodex praxe (Code of conduct)
  • Soubor osvědčených metodických postupů (Best practices)
  • Smlouva pro transfer materiálu (Material transfer agreement) 
  • Výjimka ze zákazu držet kadávery jedinců zvláště chráněných druhů a vzorky z nich - viz rozdohnutí Magistrátu hl. města Prahy zde

 

Copyright: Copyright k veškerým materiálům vytvořeným Genetickou bankou Katedry zoologie UK je chráněn. Kopírování či použití informací a dat jako např. textů či obrázků je povoleno pouze s odkazem na zdroj anebo se souhlasem Katedry zoologie PřF UK.

 

Podmínky použití: Pokud není právně závazným písemným dokumentem povoleno jiné využití, je použití vzorků a dat povoleno pouze pro nekomerční vědecké a ochranářské účely. Databáze ZCU a její části mohou být používány či kopírovány pouze s písemným souhlasem majitele.

 

Osoba pověřená vedením banky: RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., e-mail: michal.vinkler@natur.cuni.cz, tel.: +420 221 95 1845; pověření naleznete zde.

 

Citace: Vinkler, M. (Ed.) 2015 - (průběžně aktualizováno): Genetická banka Katedry zoologie, Univerzita Karlova.

 

Akce dokumentů