E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2021/2022

Katedra zoologie, Přf UK - dodatečné výběrové řízení

 

Dodatečné výběrové řízení

 

Prosím kandidáty, aby do 10. 9. 2021 zaslali níže uvedené materiály na e-mail: zuzana.sterbova@natur.cuni.cz

 

1) Motivační dopis v anglickém jazyce (budete-li studovat v jiném než anglickém jazyce, napište dopis prosím v jazyce českém)

    Jednostránkový motivační dopis by měl obsahovat:

  • Proč si kandidát vybral danou univerzitu/destinaci.
  • Pokud má již kandidát zadané téma své absolventské práce, čím bude studium na dané univerzitě pro samotnou práci přínosné.
  • Jak studijní pobyt přispěje k rozvoji kandidátova studia.
  • Jaké má kandidát pro studium na dané univerzitě předpoklady.

2) Životopis

3) Formulář Návrh studijního plánu v zahraničí s podklady k předmětům (v tuto chvíli nejsou potřeba žádné popisy, je ovšem nezbytné dodat anotace daných předmětů).

  • V případě praktické stáže prosím o zaslání návrhu náplně praktické stáže (žádný formulář neexistuje).

4) Výpis studijních výsledků za celé studium

5) Doporučení školitele s podpisem (pokud student školitele má)

6) Jazykové certifikáty (pokud student certifikát/y má)

 

V případě obdobné kvality více kandidátů budou preferování studenti z Katedry zoologie Přf UK.

 

Užitečné odkazy:

  • Základní informace pro studenty:

http://www.cuni.cz/UK-39.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus

 

  • Přehled interinstitucionálních dohod Přf UK:

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled

 

 

Publikováno: Úterý 31.08.2021 11:40

Akce dokumentů