E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJ. Sakala: Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a sz. Čech

Čas 18.11.2019
od 15:40 do 17:10
Místo Benátská 2, seminárum (BB, 2. patro)
Jméno
Přiložený soubor: Rudolph program 2019/20
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Pro pochopení dějů v geologické minulosti se někdy botanické komunitě kvartérní výzkumy, převážně pak holocenní, podávají coby paleobotanické. Naproti tomu existuje tradiční paleobotanický výzkum, u nás většinově v rámci geologie, pro který milióny let, desítky, či dokonce stovky milionů nejsou žádný problém. Pro pochopení způsobů práce tradiční před-kvartérní paleobotaniky a pro vymezení základních rozdílů oproti paleobotanice kvartérní jsem zvolil jako názorný příklad oblast středních a sz. Čech, kde se hojně nacházejí fosilní dřeva různých stáří a rozličných způsobů vzniku a zachování(více informací v Sakalovi 2015). SAKALA, Jakub. Fosilní dřevo a jeho význam pro paleobotanický výzkum: případové studie z oblasti středních a sz. Čech. Habilitační práce, Praha : Univerzita Karlova, 2015.
Publikováno: Úterý 12.11.2019 18:25

Akce dokumentů