E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 17.12.2022 zemřel ve věku 91 let doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.

Po řadu desetiletí jedna z vůdčích osobností vědeckého, pedagogického i intelektuálního života Přírodovědecké fakulty UK.

Vladimír Hanák patřil k nejvýznamnějším představitelům poválečné generace českých zoologů. Již v průběhu padesátých let minulého století se stal klíčovou autoritou moderního výzkumu savců, zejména netopýrů, široce respektovanou v celoevropském kontextu. Jeho působením se stala katedra zoologie PřF UK jedním z nejdynamičtějších evropských center tohoto oboru. I v průběhu 70. a 80. let, kdy byl pro své názorové postoje vystaven tvrdým persekucím, dokázal vytvořit ve svém okolí oázu intelektuální svobody smysluplně integrující výzkumné zájmy s péčí o osobnostní růst nastupujících studentských generací.

Jako čelný funkcionář fakulty se pak zásadním způsobem přičinil o její porevoluční transformaci. Jeho vědecký přínos, lemovaný sérií prioritních objevů s nemalým mezinárodním ohlasem, doznal i řadu formálních ocenění, v neposlední řadě např. nejprestižnější uznání zásluh o světový rozvoj výzkumu savců - čestné členství American Society of Mammalogists.

Během desetiletí svého fakultního působení Hanák vychoval nepřehledné množství žáků a následovníků, pro nějž se jeho fenomenální, široce vzdělaná a lidsky bohatá osobnost stala nezapomenutelným inspiračním příkladem.

Pro ně i všechny, kdo měli štěstí s Vladimírem se osobně setkat, je jeho odchod velmi bolestnou ztrátou. Jeho životní moudrost i fenomenální smysl pro humor provázející jeho velkorysý nadhled dokázaly do posledních chvil života vtisknout každému setkání nezapomenutelný punc pohody a životního optimismu.

Bude nám velmi chybět.

 

Publikováno: Pondělí 19.12.2022 14:50

Akce dokumentů