E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Cena děkana pro Lauru Willen

Cenu děkana za nejlepší závěrečnou práci v doktorském studijním programu si odnesla i absolventka naší katedry Laura Willen.

Publikováno 11.12.2019

Svět podle Parazita

Doc. Jan Votýpka napsal pro monotematické číslo časopisu Živa, věnované biodiverzitě, článek o rozmanitosti parazitů.

Publikováno 12.10.2019

Seminář k projektu UNCE

Datum konání 3.12.2019

RNDr. Jan Mach, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK, BIOCEV): Low-throughput drug screening of high-throughput parasitic protists. RNDr. Petr Rada, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK, BIOCEV): Investigation of the secretory pathway in Trichomonas vaginalis argues against moonlighting function of hydrogenosomal enzymes

Publikováno 11.10.2019

Obhajoba disertační práce: Mgr. Markéta Petrů

Datum konání 29.11.2019

Téma: Bacterial proteins in the biogenesis of mitochondria of unicellular eukaryotes. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (červená seminární místnost)

Publikováno 10.10.2019

Obhajoba disertační práce: Mgr. Lucie Jedličková

Datum konání 21.10.2019

Téma: Bioaktivní molekuly zapojené do zpracování krve u hematofágních monogeneí čeledi Diplozoidae. Místo konání: Viničná 7, Praha 2 (PARA posluchárna)

Publikováno 6.10.2019

Akce dokumentů