E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. Jan Tachezy obdržel pamětní medaili PřF UK

U příležitosti 100 let od založení PřF UK udělil děkan prof. Jiří Zima na slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty.

Profesor Jan Tachezy je jednou z nejvýraznějších vědeckých osobností současné Přírodovědecké fakulty. S profesorem Jaroslavem Kuldou vybudoval na fakultě jedno z prvních moderních pracovišť, Laboratoř molekulární a biochemické parazitologie, kterou dodnes vede.

V letech 2007–2015 působil jako vědecký koordinátor za UK při budování evropského centra excelence BIOCEV a bez jeho enormního osobního nasazení by dnes projekt BIOCEV s účastí PřF UK neexistoval.

Své objevy publikuje v prestižních časopisech. Je školitelem mnoha studentů všech stupňů studia, intenzivně přednáší, je členem řady odborných rad a komisí a minulým i současným řešitelem mnoha grantů.

 

Seznam všech oceněných je zveřejněn na: www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/laureati-pametnich-medaili-prirodovedecke-fakulty-1.

Publikováno: Středa 08.07.2020 12:05

Akce dokumentů