E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby dizertačních prací

14:00 Mgr. Hana Dvořáková, 15:30 Mgr. Barbora Vojtková
Čas 31.03.2022
od 14:00 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

▶ Mgr. Hana DVOŘÁKOVÁ: 
“Acid peptidases of schistosomes and haematophagous monogeneans”

Termín obhajoby: 31. března 2022 od 14:00
Místo konání: Posluchárna katedry parazitologie, 1. suterén, Viničná 7, Praha 2

Oponenti:
Mgr. Martin Horn, Ph.D.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
RNDr. Daniel Sojka, Ph.D.; Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České
Budějovice

Složení komise:
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (předseda), prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., prof. RNDr. Petr Volf, CSc., doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Hampl, Ph.D.

 

▶ Mgr. Barbora VOJTKOVÁ:
“Comparison of different rodent species as hosts of human pathogenic leishmania”

Termín obhajoby: 31. března 2022 od 15:30
Místo konání: Posluchárna katedry parazitologie, 1. suterén, Viničná 7, Praha 2

Oponenti:
RNDr. Petr Kodym, CSc.; Státní zdravotní ústav, Praha
Jeffrey Jon Shaw; Department of Parasitology, Institute of Biomedical Sciences, São Paulo University

Složení komise:
Doc. RNDr. Vladimír Hampl, Ph.D. (předseda); prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.; doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.; prof. RNDr. Petr Volf, CSc.; doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Publikováno: Čtvrtek 24.03.2022 12:55

Akce dokumentů