E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Magisterské navazující studium v programu Biologie, obor Teoretická a evoluční biologie

Forma studia: prezenční

Standartní doba studia: 2 roky

Titul: magistr

 

Charakteristika studia

Studium teoretické a evoluční biologie je vhodné nejen pro bakalářské absolventy biologických oborů, ale i pro bakaláře dalších oborů jako je např. matematika, medicína, ekonomie či filosofie. Absolventi nebiologických oborů mají povinnost absolvovat několik kursů v rámci biologického základu, a to především těch, které se vztahují k zaměření diplomové práce. Mezi další studijní povinnosti patří i aktivní účast na semináři teoretické biologie a na katedrovém semináři, a to během celého studia. Možná témata diplomových prací na naší katedře jsou následující: matematické modely (ekologické, morfogenetické, evoluční); morfogeneze; vliv parazita Toxoplasma gondii na lidskou evoluci; evoluční psychologie; evoluční teorie a jejich dějiny; biologická estetika; biosémiotika; filosofické uchopení fenoménu života; dějiny biologie či filosofie biologie apod. Pro další informace kontaktujte konkrétního vyučujícího.

Doporučený studijní plán 

Povinné předměty: 

MS720P693 - Teoretická biologie, MS720S25Z  - Seminář z teoretické biologie, MB100C1 - Diplomový projekt I, MB100C2 - Diplomový projekt II, MB100C3 - Diplomový projekt III, MB100C4 - Diplomový projekt IV

Povinně volitelné předměty: 

Dělí se na tři skupiny - Evoluční biologie; Filosofie, metodologie a historie; Metodické a praktické předměty. 

Pro více informací o studijním plánu prosím konzultujte Karolinku zde

Profil absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve standardním biologickém výzkumu či na teoretických pracovištích biologických, filosofických či historických, dále možná výuka na SŠ a VŠ či uplatnění na poli vědecké publicistiky.

Kontakt

doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. - karel.kleisner[at]natur.cuni.cz

Mgr. Jana Švorcová, Ph.D. - jana.svorcova[at]natur.cuni.cz 

Akce dokumentů