E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Magisterské navazující studium v programu Biologie, obor Teoretická a evoluční biologie

Forma studia: prezenční

Standartní doba studia: 2 roky

Titul: magistr

 

Charakteristika studia

Studium teoretické a evoluční biologie je vhodné nejen pro bakalářské absolventy biologických oborů, ale i pro bakaláře dalších oborů jako je např. matematika, medicína, ekonomie či filosofie. Absolventi nebiologických oborů mají povinnost absolvovat několik kursů v rámci biologického základu, a to především těch, které se vztahují k zaměření diplomové práce. Mezi další studijní povinnosti patří i aktivní účast na semináři teoretické biologie a na katedrovém semináři, a to během celého studia. Možná témata diplomových prací na naší katedře jsou následující: matematické modely (ekologické, morfogenetické, evoluční); morfogeneze; vliv parazita Toxoplasma gondii na lidskou evoluci; evoluční psychologie; evoluční teorie a jejich dějiny; biologická estetika; biosémiotika; filosofické uchopení fenoménu života; dějiny biologie či filosofie biologie apod. Pro další informace kontaktujte konkrétního vyučujícího.

 

Profil absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve standardním biologickém výzkumu či na teoretických pracovištích biologických, filosofických či historických, dále možná výuka na SŠ a VŠ či uplatnění na poli vědecké publicistiky.

Akce dokumentů