E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální semináře katedry

Program seminářů na Katedře filosofie a dějin přírodních věd

LS 2020

(PřF UK, Viničná 7, P26, vždy pátek od 14:00, veřejně přístupné)

21. 2.           Petr Zach / Budoucnost vývoje mozku

28. 2.           Stanislav Komárek / Osmanská říše jako fenomén

6. 3.             Martin Žemla /  Renesanční mystik Jakub Böhme

13. 3.           Ivo Purš / Alchymista v laboratoři jako téma holandské a vlámské žánrové malby

20. 3.           Radek Chlup / Polarizace společnosti a jak na ni: pohled religionisty

27. 3.           Jaroslav Flegr / Naše minulost a budoucnost z pohledu evoluční parazitologie

3. 4.             Tomáš Hermann – Zuzana Daňková / Deus et natura? Před Velikonocemi nad 

                                                                                      novou knihou starých textů Zdeňka Neubauera

10. 4.           Velký pátek – seminář odpadá

17. 4.           Karolína Pauknerová / Krajina mezi pamětí a zapomínáním

24. 4.           Zuzana Kříhová / Perská mystika a společnost

1. 5.             Státní svátek – seminář odpadá

8. 5.             Státní svátek – seminář odpadá

15. 5.           Zsófia Csajbók* / What we know and don't know about mate choice and mating 

                                                    preferences in 2020

22. 5.           Petr Kaleta* / Tajemné etnikum z Krymu-karaimska emigrace v Československu

*Pořadí posledních dvou přednášek bude upřesněno v průběhu semestru

 

 

Akce dokumentů