E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna katedry filosofie a dějin přírodních věd

Otevírací hodiny:

 

 

  • út 12 - 16:30 h
  • čt 10 - 16:30 h
  • pá (každý lichý) 9 - 16:30 h

 

  • PhDr. Marcel Martin
  • Viničná 7, 128 44 Praha 2
  • 221 951 753
  • filosof@natur.cuni.cz

 

 

Knihovna katedry filosofie a dějin přírodních věd byla založena Dr. Emanuelem Rádlem, který se stal ředitelem oddělení pro metodologii a dějiny věd přírodních a exaktních na Karlově univerzitě. Od roku 1950 byly na celé UK ustaveny katedry marxismu-leninismu a od té doby knihovna sloužila čistě pro potřebu výuky filosofie marxistické. Po znovuustavení katedry filosofie a dějin přírodních věd pod vedením profesora PhDr. RNDr. Zdeňka Neubauera roku 1990 byla knihovna znovu reorganizována, aby navázala na slavnou tradici.

Knihovna obsahuje zhruba 10,000 svazků převážně společenskovědního zaměření a je vedle knihovny na Filosofické fakultě UK a knihovny Filosofického ústavu AV ČR patrně nejrozsáhlejší knihovnou v Praze, specializovanou na filosofickou literaturu.

Vedle toho obsahuje, jak to odpovídá profilu katedry, řadu publikací k obecným otázkám vědy a k historii přírodních věd. Snahou knihovny je odebírat a nabízet veškerou českou produkci filosofické literatury vydávanou v současnosti. Mimoto je v ní také dobře zastoupena česká filosofická produkce 1. republiky. Pro potřeby odborníků nabízí knihovna širokou škálu zahraničních publikací především německé a anglosaské provenience.
Předností knihovny je to, že odebírá základní filosofickou literaturu ve více exemplářích tak, aby mohla uspokojit v široké míře především univerzitní studenty a pedagogy. V roce 2004 byla zprovozněna studovna, která nabízí využití internetu pro studenty a hosty knihovny.Sigla knihovny: ABD 067

Akce dokumentů