E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozvrh LS 2017

PŘEHLED PŘEDMĚTŮ ZAJIŠŤOVANÝCH KATEDROU 
FILOSOFIE A DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017

PŘEHLED PŘEDMĚTŮ ZAJIŠŤOVANÝCH KATEDROU FILOSOFIE A DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD

LETNÍ SEMESTR 2015/2016

 

Kód            Název                                                      Vyučující                      Kdy a kde

 

MS107018 Metody experimentální                           Flegr J.                        čt 8:30 B2P

a evoluční psychologie II                 

                       

MB160P60 Mikroevoluce a makroevoluce             Flegr, J.                       po 13:20 B7

 

MS720P973 Přirozené a umělé myšlení                   Havel, I.M.                 st 14:30 CTS UK Husova 4

                                                                                                                      začíná 1.3.

 

M107022 Seminář k dějinám vědy                           Hermann, T. –            čt 15:00 P26  

– Hladký, V. –

–Čermáková, L.

 

MS107004 Novověká filosofie a věda                      Hladký, V. –               čt 13:10 B7

– Hermann, T.

                                                                                                                     

MS107002 Seminář z antické filosofie                     Hladký, V.                  bude probíhat

                                                                                                                            nepravidelně, kontaktujte vyučujícího.

 

MS107007 Cvičení z praktické                                 Kaňková, Š.                proběhne 18.-19.3.

                        metodologie vědy

 

MS720S252 Seminář z teoretické biologie               Kleisner, K. –             čt 15:00 B233

– Markoš, A. –

Švorcová, J.   

           

MS720P51  O původu přírodních věd                       Kleisner, K. –             st 16:30 VG, Albertov 6

                                                                                   – Hermann, T. –

– Kočandrle, R.

 

Doktorandský seminář                       Komárek S.                po 19:00 P26

 

MB170P31 Mimikry, aposematismus                       Komárek, S.               proběhne blokově 4.-5.3.

                        a příbuzné jevy 

 

MS720S58C a E Seminář k diplomové                    Komárek, S.                probíhá jako katedrový

práci                                                                                       seminář v pá 14:00 P26

 

MS720P53 Zvířata a rostliny v kulturních                Komárek, S.               čt 15:40 B234

 kontextech

 

MS107016 Etika vědecké práce                                Kratochvíl, Z.             út 13:10 P26

                                                                                                                      začíná 7.3.

 

MS720P923 Filosofie živé přírody I                         Kratochvíl, Z.             čt 12:20 P26

 

MS720S242 Úvod do religionistiky                          Kratochvíl, Z.             čt 15:40 B2P

 

MS720P373 Evoluce života                                      Markoš, A.                  po 9:00 B3                           

           

MS720S182 Filosofický seminář (četba Heidegger) Michálek, J.               st 18:30 P26

 

                        Komentovaná četba z díla E. Finka   Michálek, J.                út 10:00 P26              

 

MS107010 Seminář pro doktorandy                         Neubauer, Z.               ve školním roce

2016/17 neprobíhá

 

                        Seminář hlubinné psychologie           Oulovský, P. –            čt 13:00 B233

                                                                                   Ryška Vajdová, I.

 

MS720P693    Teoretická biologie                            Švorcová, J.                pá 9:00 B233

 

Není-li uvedeno jinak, všechny kurzy probíhají ve Viničné 7

P26 = přednášková místnost katedry filosofie (poblíž knihovny a sekretariátu)

Akce dokumentů