E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozvrh

PŘEHLED PŘEDMĚTŮ ZAJIŠŤOVANÝCH KATEDROU FILOSOFIE A DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD LETNÍ SEMESTR 2017/2018
Kód Název Vyučující Kdy a kde
MS107018 Metody experimentální a evoluční psychologie II Flegr J. čt 8:30 B2P
MB160P60 Mikroevoluce a makroevoluce  Flegr J. po 13:20 B7
MS720P973 Přirozené a umělé myšlení Havel, I.M. st 14:30 CTS UK Husova 4
M107022 Seminář k dějinám vědy Hermann, T. – Hladký, V. –Čermáková, L. út 15:00 P26
MS107004 Novověká filosofie a věda Hladký, V. –Hermann, T. čt 13:10 B7
MS107002 Seminář z antické a renesanční filosofie Hladký, V. st 14:30 P26
MS107007 Cvičení z praktické metodologie vědy Kaňková, Š. proběhne 3.-4.3.
MS720S252 Seminář z teoretické biologie Kleisner, K. – Markoš, A. –Švorcová, J. čt 15:00 P26
MS720P51 O původu přírodních věd Kleisner, K. –Hermann, T. –Kočandrle, R. st 16:30 VG, Albertov 6
  Doktorandský seminář Komárek S. po 19:00 P26
MB170P31 Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy  Komárek, S. proběhne blokově 3.-4.3.
MS720S58C a E Seminář k diplomové práci Komárek, S. probíhá jako katedrový seminář v pá 14:00 P26
MS720P53 Zvířata a rostliny v kulturních kontextech Komárek, S. čt 15:40 B234
MS107016 Etika vědecké práce Kratochvíl, Z. út 13:10 P26 začíná 6.3.
MS720P923 Filosofie živé přírody Kratochvíl, Z. čt 12:20 P26
MS720S242 Úvod do religionistiky Kratochvíl, Z. čt 15:40 B2P
NMMO592  Matematicko-biologický seminář Kučera, M.  – Brejcha, J. úmluva proběhne 27.2., Žitná 23
MS720P373 Evoluce života   Markoš, A. st 16:30 B3 
MS720S182 Filosofický seminář (četba Heidegger) Michálek, J. st 18:30 P26
MS720P623 Psychologie a filosofie

Michálek, J. – Oulovský, P. –

Ryška Vajdová, I.

v letním semestru neprobíhá
MS720P693 Základy astrobiologie Petrásek, M.  út 16:30 B8, Viničná 5
Není-li uvedeno jinak, všechny kurzy probíhají ve Viničné 7
P26 = přednášková místnost katedry filosofie (poblíž knihovny a sekretariátu)

Akce dokumentů