E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozvrh

PŘEHLED PŘEDMĚTŮ ZAJIŠŤOVANÝCH KATEDROU FILOSOFIE A DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

V souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními probíhá výuka distančně/hybridně. Bližší informace poskytnou jednotliví vyučující.

 

Aktuální opatření je možné sledovat na stránkách fakulty.

 

 

Flegr, J.                       MS107017 Evoluční a ekologická parazitologie

                                    Kurz letos neprobíhá

 

Flegr, J.                       MS107017 Metody experimentální a evoluční psychologie I

                                    Čt 8:10 B2P

 

Flegr, J.                       MB160P56 Praktická metodologie vědy

                                    Kurs proběhne jako turnus 18.-20.10.

 

Flegr, J.                       MB170P55 Úvod do evoluční biologie

– Frynta, D.                 Po 13:10 VG (Albertov 6)

 

Hermann, T.                M107022 Seminář k dějinám vědy

– Hladký, V.               Po 17:00, P26

– Čermáková, L.

 

Hermann, T.                MS720P52 Současná filosofie a věda

– Hladký, V.               St 11:30 ČVUT, Karlovo náměstí, KN:A-320

                                   

Hladký V.                   MS107005 Filosofie a metodologie vědy

– Joseph, J.                  Út 13:10 B7, začíná 6.10.

 

Hladký, V.                  MS107002 Seminář z antické a renesanční filosofie

– Žemla, M.                St 15:00 P26, začíná se zpožděním, bude upřesněno.

 

Horáček, I.                  MS720P932 Archaické myšlení

                                    Kurs proběhne jako turnus, bude upřesněno.

 

Kanócz, R.                  MS107025 Aktuální fenomenologie

                                    Čt 14:50 P26

 

Kanócz, R.                  MS107026 Fenomenologický seminář

                                    Čt 18:10 P26

 

Kaňková, Š.                MS107024 Evoluce sexu a rozmnožovací strategie

– Kuba, R.                   St 12:20 B2P

– Toman, J.

 

Kleisner, K.                 MS720P693 Teoretická biologie

– Švorcová, J.             Pá 11:00 P26

 

Kleisner, K.                 MS720S25Z Seminář z teoretické biologie

– Tureček, P.               Út 15:30 P26

 

 

Komárek, S.                MS107013 Domestikace a jevy s ní související

                                    Proběhne jako turnus 5-6. 12.            

 

Komárek, S.                MS720S58A/D Seminář k diplomové práci 

                                    probíhá jako katedrový seminář v Pá 14:00 P26

 

Komárek, S.                MS720P203 Vědecké paradigma a jeho proměny

                                    Čt 15:40 B14 (Benátská 2)

 

Kratochvíl, Z.             MS720P49 Antická filosofie a věda

Čt 14:50 B3

 

Kuběna, A. A.             MS107011 Teorie her a evoluce 

                                    Út 11:30 B2

 

Kučera, M.                  MS107021 Matematicko-biologický seminář

– Brejcha, J.                Út 13:30 MÚ AV, Žitná 25, začíná 8.10.

 

Michálek, J.                MS720S182 Filosofický seminář (četba – Heidegger)

                                    St 18:30 P26

 

Michálek, J.                MS720P623  Psychologie a filosofie

– Oulovský, P. St 13:00 P26

– Kolář, P.

 

Petrásek, M.                MS107023 Základy astrobiologie

                                    Út 16:30 B8 (Viničná 5)

 

Není-li uvedeno jinak, všechny kurzy probíhají ve Viničné 7

P26 = přednášková místnost katedry filosofie (poblíž knihovny a sekretariátu)

 

Akce dokumentů