E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium na katedře filosofie a dějin přírodních věd

Informace o studiu na  Katedře filosofie a dějin přírodních věd naleznete zde: https://web.natur.cuni.cz/filosof/cs/vyuka

Magisterský a doktorandský obor Teoretická a evoluční biologie

 

Studium magisterského a doktorandského oboru Teoretická a evoluční biologie je většinou charakteru interdisciplinárního a zahrnuje pestrou paletu přístupů v rámci studia evoluce, od matematického modelování komplexních systémů, evoluční parazitologie, evoluční psychologie, přes studium bakteriálních kolonií a jejich morfologie až ke studiu evolučního významu orgánů a zbarvení živočichů. Cílem teoretické biologie je odhalovat a formulovat obecné pojmy a logické vztahy, které charakterizují život jako protiklad neživých systémů. Podobné odhalování je tak často charakteru filosofického, charakteru hledání analogií mezi přírodou a kulturou a hledání alternativních přístupů v rámci popisu přírodních jevů. Jde vesměs o témata, která nejsou dobře zařaditelná do tradičních oborů pěstovaných na biologických katedrách.

 

Doktorandský obor Filosofie a dějiny přírodních věd

 

Doktorské studium Filosofie a dějin přírodních věd na katedře zašťiťuje široké pole témat. Ve filosofii vědy se zabývá jak jejími historickými a metodologickými, tak čistě filosofickými aspekty od presokratiků až po fenomenlogii a hermeneutiku. V dějinách vědy se pak soustředí především na vědy o životě a jejich stěžejní osobnosti především v 19. a 20. století, zastoupeny jsou však i dějiny vědy renesanční a raně novověké. Velký důraz je kladen na meziobrovost výzkumu, která umožňuje rozvíjet i "pomezní" témata.

 

Informace o studiu na starých stránkách katedry

Akce dokumentů