E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVybrané předměty

Některé předměty zde mají umístěné své učební materiály, prezentace, apod. Ke všem předmětům se lze dostat nejlépe pře SIS, kde jsou i odkazy na jejich materiály.
Diskusní semináře z ekologie obnovy a ekotoxikologie
Restoration ecology/ecotoxicology se zvanými hosty.
Příručky Pavla Kováře
Geobotanika, ekosystémová a krajinná ekologie a podobná témata.
Biologie vodních makrofyt
Přednášky Vlastimila Rybky
Vodní a bažinné rostliny
Přednášky Zdeny Hroudové

Akce dokumentů