E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDiskusní semináře z ekologie obnovy a ekotoxikologie

Restoration ecology/ecotoxicology se zvanými hosty.
Petr Dostál 5. 11. 2018
Sukcese na antropogenních stanovištích: setkávání ekologické teorie a praxe
Ota Rauch 19. 11. 2018
Přirozený vývoj půd rudních odkališť ČR a jejich vliv na sukcesi vegetace
Stanislav Smrček 3. 12. 2018
Léčiva v životním prostředí a fytoremediace
Robert Tropek 17.12.2018
Kontroverzní příležitost pro psamofilní hmyz: Proč a jak podpořit biodiverzitu složišť popílku?
Jiří Barek 25.2.2019
Quo Vadis environmentální analytická chemie? (výhodné a méně výhodné analytické metody při zkoumání prostředí)
Karel Prach 11.3.2019
Spontánní ekologická obnova vs. rekultivace narušených míst
Petr Bogusch 25.3.2019
Jak post-industriální stanoviště zachránila ohrožené druhy včel a vos
Tomáš Pechar 8. 4. 2019
Distribuce vybraných prvků na ložisku manganové rudy Řečany-odkaliště 3 u Chvaletic - rizika dneška, výtěžek zítřka?
Jakub Hruška 6.5.2019
Co vlastně víme o chemizaci zemědělské krajiny (a nejsme obětí polopravd výrobců pesticidů)?
Ivan Rynda 21.10.2019
Dvojí přístup k ochraně přírody a krajiny
Václav Fanta 4.11.2019
Třicetiletá válka a nosná kapacita prostředí - od historické geografie k populační ekologii (společný seminář s Rudolphovou laboratoří pro paleoekologii)
Vojtěch Ettler 11.11.2019
Těžba kovů v subsaharské Africe: dopady na životní prostředí
Ivana Jongepierová 25.11.2019
Udržení a/nebo obnova biodiversity bělokarpatských luk?
Lukáš Falteisek 24.2.2020
Život opuštěných dolů (jak nám "rekultivace" ničí jedinečné okno do hlubin)
Josef Fuksa 9.3.2020
Nejistá sezóna - současný stav a problémy jakosti vody, ochrany řek a hospodaření s vodou

Akce dokumentů