E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla pro vypracování bakalářské práce

Pravidla pro vypracování bakalářské práce ka katedře botaniky se řídí pravidly biologické sekce

Pravidla se každoročně aktualizují, proto se řiďte vždy verzí platnou pro daný akademický rok, kterou najdete na stránkách věnovaných bakalářskému studiu.

Akce dokumentů