E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříroda a člověk v holocénu

Petr Pokorný

předmět MB120P11, vždy v letním semestru

Přednáška si klade za cíl představit základní fenomény (biologické, geologické, klimatické, kulturní) typické pro období mladších čtvrtohor a zejména pro jeho nejmladší části – holocén (posledních cca 11 500 let). Kurz je rozdělen do tří částí vztahujících sek (i) metodickým principům oboru, (ii) časové posloupnosti důležitých událostí, (iii) vlivu holocenní minulosti na současnou přírodu. Důraz je kladen na interakci přírodního dění a lidské kultury v průběhu procesu utváření současných ekosystémů.

foto: P. Pokorný

Akce dokumentů