E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPetr Pokorný

Externí člen Paleoekologické laboratoře. Pracuje v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy v Praze. Na Přírodovědecké fakultě UK přednáší a vede práce studentů. Odborně se zaměřuje na vývoj vegetace v posledním glaciálu a holocénu.  Spolupracuje s archeology na různých českých i zahraničních projektech, například na archeologicko-paleoekologickém výzkumu středního Nilu v Súdánu.

kontakt: pokorny@cts.cuni.cz

osobní stránky

foto: R. Pajas

Vybrané publikace v období 2010 až 2014:

Pokorný P.; van der Knaap W. O. (2010): Na Bahně (Czech Republic): Vegetationdevelopmentoverthe last 2.5 millennia in theEastern Bohemian lowland. Grana 49:79 – 81.

Pokorný P., Sádlo J., Bernardová A. (2010): HolocenehistoryofCladiummariscus (L.) Pohl in the Czech Republic. Implicationsfor species populationdynamics and palaeoecology. Acta Palaeobotanica 50(1): 65-76.

Cílek V., Pokorný P., Suková L., Pokorná A., Sovová Z. (2010): Člověk a písek – hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie VII:37-49.

Pokorný P., Šída P., Chvojka O., Žáčková P., Kuneš P., Světlík I., Veselý J. (2010):Palaeoenvironmentalresearchofthe SchwarzenbergLake, southern Bohemia, and exploratoryexcavationsofthiskeyMesolithicarchaeological area. Památky archeologické 101:5-38.

Šída P., Pokorný P., Chvojka P., Kuneš P. (2010): Výzkum okolí jezera Švarcenberk v letech 2005 – 2008. In: Krištuf P., Vařeka P. (eds.), Opomíjená archeologie 2007 – 2008. Pp. 36-45.

Šmejda L., Chytráček M., Pokorný P., Kočár P. (2010): Nové poznatky z výzkumu hradiště Vladař u Žlutic, okr. Karlovy Vary. In: Krištuf P., Vařeka P. (eds.), Opomíjená archeologie 2007 – 2008. Pp. 46-53.

Žák K., Cílek V., Danielisová A., Hlaváč J., Kadlec J., Kyncl T., Pokorný P., Světlík I. (2010): Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání vývoje nivy Berounky. Český kras 36:42-51.

Pokorný P., Šída P., Novák J., Prostředník J. (2010): Neolitická těžba v Jizerských horách pohledem pylové a antrakologické analýzy. Archeologické rozhledy 62:587-607.

Řičánková V., Robovský J., Pokorný P. (2010): Tundras and ClimateChange: A MammalianPerspective. In: Gutierrez B., Pena C. (eds.), Tundra: Vegetation, Wildlife and ClimateTrends. Nova Science Publisher, Inc. Pp. 151-160.

Pokorný P. (2010): Nečekané možnosti pylové analýzy v vztahu k archeologii. Živá archeologie 11/2010:26-31.

Chytráček M., Danielisová A., Pokorný P., Šmejda L. (2010): Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař. Živá archeologie 11/2010:45-50.

Chytráček M., Šmejda L., Danielisová A., Pokorný P., Křivánek R., Kočár P., Klsák J. (2010):Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. imFeuchtbodenmilieuderVorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen. Fines Transire 19:183-192.

Šída P., Pokorný P. (2011): Zjišťování archeologického potenciálu krajiny pomocí kvartérně geologického mapování na příkladu Třeboňska. Archeologické rozhledy 63:485-500.

Šída P., Chvojka O., Pokorný P., Novák J. (2011): Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 11 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24:5-18.

Danielisová A., Pokorný P. (2011):Pollen and Archeology in GIS. TheoreticalConsiderations and ModifiedApproachTrstiny. In Verhagen P., PosluschnyA.G., Danielisová A. (eds.), Go YourOwn Least CostPath: Spatial technology and archaeologicalinterpretation. Proceedingsofthe GIS session at EAA 2009, Rivadel Garda. BAR (BritishArchaeologicalReports) International Series 2284. Oxford, UK. Pp. 33-45.

Pokorný P. (2011):Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Dokořán, Praha. 369 pp.

Pokorný P. (2011): Česká krajina a kolapsy. In: Bárta M., Kovář M. (eds.), Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Academia, Praha. Pp. 675-704.

Pokorný P., van der Knaap W. O. (2011): Brve (Czech Republic): Vegetationdevelopmentoverthe last about 2.5 millennia in the Bohemian Lowlandclose to Prague. Grana 50:311-313.

Giesecke T., BennettK.D., Birks H.J.B., Bjune A.E., Bozilova E., Feurdean A., Finsinger W., Froyd C., Pokorný P., Rösch M., Tonkov S., Valsecchi V., Wolters S., Seppä H. (2011):The pace ofHolocenevegetationchange - testingforsynchronousdevelopments. Quaternary Science Reviews 30:2805-2814.

Novák J., Lisá L., Pokorný P., Kuna M. (2012): Charcoal analyses as an environmental tool for the study of Early Medieval sunken houses infills in Roztoky near Prague, Czech Republic. JournalofArchaeological Science 39:808-817.

Albert B. M., Pokorný P. (2012):Pollentaphonomy and hydrology at Vranský potok versus Zahájí alluvial pollensites: Methodological Implications for cultural landscape reconstruction in the Peruc sandstone area, Czech Republic. IANSA 3(1):85-101.

Chytráček M., Danielisová A., Pokorný P., Kočár P., Kyselý R., Kyncl T., Sádlo J., Šmejda L., Zavřel J. (2012): Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách. (Rises and Fallsof a RegionalPower Center. An Overview of the Current State of Knowledge of the Prehistoric Fortified Area at Vladař in Western Bohemia.) Památky archeologické 103:273-338.

Šída P., Vondroušková I., Pokorný P., Novák J. (2012): Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I. Pojizerské archeologické studie 1:1-132.

Chytráček M., Tomková K., Pokorný P., Danielisová A. (2012): Der Vladař im Mittelalter. Fines Transire21:103-109.

Pokorný P., Pokorná A. (2013): “Agoul landscapes” in theoasesofthe Western Desert of Egypt: Ecology and palaeoecologyofvegetationmounds in El-Hayz, SouthernBahriya. In: Dospěl M., Suková L. (eds.), BahriyaOasis. RecentResearchintothe Past ofanEgyptianOasis. Charles University in Prague, FacultyofArts. Pp. 113-130.

Jankovská V., Pokorný P. (2013):Reevaluationofthepalaeoenvironmentalrecordoftheformer Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocenepalaeolimnology and vegetationdevelopment in north-western Bohemia, Czech Republic. Preslia 85:265-287.

Pokorný P. (2013): Dějiny lesa. K poznání historie vztahů člověka a přírodního prostředí. In: Bárta M., Kovář M. (eds.), Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Academia, Praha. Pp. 401-426.

Hošek J., Pokorný P., Kubovčík V., Žáčková P., Horáček I., Kadlec J., Rojík F., Lisá L., Bučkuliaková S. (2014): Late GlacialClimatic and EnvironmentalChanges in Eastern-CentralEurope: CorrelationofMultipleBiotic and Abiotic Proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 396:155-172.

Kozáková R., Pokorný P., Mařík J., Čulíková V., Boháčová I., Pokorná A. (2014): Early to high medieval colonization and alluviallandscapetransformationofthe Labe valley (Czech Republic): evaluationofarchaeological, pollen and macrofossil evidence. VegetationHistory and Archaeobotany DOI 10.1007/s00334-014-0447-1

Akce dokumentů