E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky využití laboratoře a režim práce

V DNA laboratoři můžete provádět svoje analýzy za následujících podmínek:
 • máte určitý objem financí na plánované analýzy (nejlépe nějaké grantové prostředky)
 • víte jakou metodiku chcete aplikovat - metodiky popsané na tomto webu víceméně spolehlivě fungují (nic však není garantováno, s některými druhy je prostě občas problém), zavedení jakýchkoliv dalších postupů nebo modifikací je rozhodně možné
 • absolvovali jste DNA praktikum nebo se necháte zaučit, tj. analýzy si děláte sami s možností konzultace
 • předem se dohodnete na termínu, kdy budete analýzy provádět
 • budete respektovat základní bezpečnostní pravidla a zavedené zvyky používání společných chemikálií a spotřebního materiálu
 • souhlasíte s cenou za prováděné analýzy (viz Ceník analýz) a budete si pravidelně vést evidenci provedených analýz do tabulky, která bude uložena v laboratoři
 • za provedené analýzy se platí nejlépe předem a to formou různých faktur za spotřební materiál a chemikálie, které dostanete k proplacení z vašeho grantu

Několik poznámek k sekvenování a fragmentační analýze

 • sekvenace DNA a fragmentační analýza je prováděna v Sekvenační laboratoři biologické sekce PřF UK, vzorky se odnášejí hromadně
 • zkumavky s přesráženými sekvencemi (nebo AFLP či mikrosatelitovými reakcemi) očíslujte po dohodě s Veronikou a na průvodní list napište názvy vzorků, použité sekvenační primery, případně kombinace AFLP primerů
 • vzorky na sekvenování se odnášejí zpravidla 1 týdně, někdy i častěji
 • fragmentační analýza je prováděna po dohodě (dle zájmu až 1´ týdně)
 • analyzované vzorky jsou uloženy na FTP serveru katedry botaniky (hostitel: botany.natur.cuni.cz, uživatel: sequences, heslo: ************), přístup např. přes Total Commander (konfigurace), v adresáři sekvence a fragmentace jsou vzorky uloženy v adresářích podle data analýzy na sekvenátoru (ve formátu rr-mm-dd), je také přiložen PDF soubor se seznamem vzorků

Akce dokumentů