E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaši absolventi převzali významná univerzitní ocenění

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského a Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Těmito oceněními jsou z rukou rektora Univerzity Karlovy honorování nejlepší absolventi přírodovědných oborů a nejlepší absolventi učitelského studia. V podvečer 18.3. byli oceněni hned čtyři naši absolventi.
Předávání cen rektora probíhalo v prostorách Karolina. Foto: iForum

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

Cenu mohou každoročně obdržet  absolventi:

  1. lékařských oborů - Cena prof. MUDr. Karla Weignera
  2. společenskovědních oborů - Cena prof. JUDr. Karla Engliše
  3. přírodovědných oborů - Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského
  4. teologických oborů - Cena Josefa Dobrovského
  5. učitelského studia - Cena prof. PhDr. Václava Příhody
  •  

Cenu prof. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů za rok 2014 převzali dne 18.3 2015 ve Vlasteneckém sále Karolina Mgr. Michael Mikát z katedry zoologie a Bc. Jan Šimbera z katedry kartografie a geoinformatiky. 

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody, určenou nejlepším absolventům učitelského studia v roce 2014, získali Mgr. Ing. Petr Distler a Bc. Lenka Havelková.

 

Všem laureátům prestižních celouniverzitních oceněnění ze srdce blahopřejeme!

 

Publikováno: Čtvrtek 19.03.2015 09:25

Akce dokumentů