E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKniha Petra Pavlínka vyšla v nakladatelství Springer

Kniha Dependent Growth: Foreign Investment and the Development of the Automotive Industry in East-Central Europe analyzuje automobilový průmysl ve střední a východní Evropě po roce 1990. Autorovi profesorovi Petrovi Pavlínkovi z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje ji vydalo prestižní nakladatelství Springer.

 

Kniha Dependent Growth: Foreign Investment and the Development of the Automotive Industry in East-Central Europe analyzuje automobilový průmysl ve střední a východní Evropě po roce 1990. Jeho rychlý rozvoj byl založen na investicích zahraničních automobilek a dodavatelů autosoučástek, které do roku 2015 přesáhly 35 miliard eur. Automobilový průmysl vytvořil více než 700 tisíc pracovních příležitostí a významně přispěl k ekonomickému růstu v celém regionu především po roce 2000. Transformace automobilového průmyslu po roce 1990 je proto všeobecně považována za velký ekonomický úspěch v zemích střední a východní Evropy. Pavlínkova kniha se však snaží vyvarovat nekritické a povrchní analýze tohoto růstu a nabízí kritický pohled na studovanou problematiku založený na terénním výzkumu automobilek a dodavatelských podniků, který proběhl v Česku a na Slovensku mezi lety 2009 a 2015.

Pavlínkova analýza je založena na originálních datech, získaných během dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 317 podniků v domácím a zahraničním vlastnictví v Česku a 133 na Slovensku, a během rozhovorů s řediteli a manažery ve stovce podniků v Česku a padesáti na Slovensku. Teoreticky a analyticky kniha vychází z přístupu globálních výrobních sítí a globálních hodnotových sítí. Pavlínek analyzuje vybraná témata vztahující se k otázkám dopadu rozvoje automobilového průmyslu na regionální ekonomický rozvoj a to především: (1) trendy v přílivu přímých zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní Evropy a jejich dlouhodobé dopady na regionální ekonomický rozvoj; (2) upgrading v automobilovém průmyslu střední a východní Evropy; (3) postavení zemí střední a východní Evropy v systému výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu; (4) dopady ekonomické krize na rozvoj automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě; (5) rozvoj dodavatelských vazeb mezi podniky v domácím a zahraničním vlastnictví a přenos technologií a vědomostí ze zahraničních do domácích podniků; (6) role státu při rozvoji automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě.

Na základě podrobné analýzy, Pavlínek poukazuje na významné slabiny růstového modelu založeného na zahraničním kapitálu. Země střední a východní Evropy, které Pavlínek v knize označuje za integrovanou periferii evropského automobilového průmyslu, jsou úzce specializované na montáž osobních automobilů a výrobu autosoučástek, zatímco většina činností s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například rozhodovací pravomoci nebo výzkum a vývoj, probíhá v zemích zahraničních vlastníků. Velká část vytvořené hodnoty a zisků je převáděna do zahraničí prostřednictvím dividend či transferových cen. Udržená hodnota v regionu je nízká také z důvodů nízkých podnikových daní, daňových úlev, štědrých investičních pobídek a nízkých mezd ve srovnání se západní Evropou. Vedle celkové závislosti na zahraničním kapitálu však za největší dlouhodobý problém Pavlínek považuje nízký stupeň integrace domácích podniků do výrobních sítí automobilového průmyslu vytvořených zahraničními podniky. Přes rychlý rozvoj, automobilový průmysl tak vytváří pouze velmi slabé vedlejší ekonomické efekty ve formě přenosu technologií a know-how ze zahraničních do domácích podniků, což významně podkopává jeden z potenciálně nejdůležitějších dlouhodobých pozitivních dopadů zahraničních investic na regionální ekonomický rozvoj v zemích střední a východní Evropy.PAVLÍNEK, Petr. Dependent Growth: Foreign Investment and the Development of the Automotive Industry in East-Central Europe. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2017, 230 s., ISBN 978-3-319-53954-6, DOI: 10.1007/978-3-319-53955-3.


Petr Pavlinek je profesorem geografie na PřF UK a  University of Nebraska-Omaha. Kniha The Automotive Industry of East-Central Europe je jeho čtvrtou knihou.


 

Publikováno: Středa 22.11.2017 17:15

Akce dokumentů