E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení26. Americký semestr zahájen!

Ve středu 27. března 2019 proběhlo na Albertově zahájení 26. ročníku tzv. Amerického semestru – programu vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a americkou Dartmouth College (New Hampshire, USA).

 

Meziuniverzitní spolupráce vznikla před 26 lety především zásluhou prof. George Demka a jeho českých kolegů, doc. Ivana Bičíka, prof. Dušana Drbohlava a dr. Ludvíka Kopačky. Od roku 1994 tak každé jaro přijíždí do Prahy skupina studentů geografie z jedné z nejprestižnějších univerzit v USA a stráví zde přibližně dva měsíce.

V rámci letošního Amerického semestru jsme na Přírodovědecké fakultě UK přivítali 10 studentek a 2 studenty druhého a třetího ročníku bakalářského studia. Pedagogický doprovod zajišťuje tentokrát prof. Christopher Sneddon, kterého ve druhé části pobytu nahradí prof. Coleen Fox.

Cílem programu je poskytnout americkým studentům přehled o geografii Česka v kontextu vývoje Evropy, a zvláště zemí střední a východní Evropy. V několika ucelených přednáškových blocích doplněných o tematicky navazující exkurze se studenti postupně seznámí se všemi podstatnými stránkami prostorového a sociálního vývoje Česka, zejména v posledních desetiletích, a získají základní přehled o české geografii. Po absolvování souhrnné zkoušky na přelomu dubna a května budou zpracovávat vlastní skupinové výzkumné projekty. Kromě studijních aktivit však mají účastníci programu dostatek prostoru také pro poznávání české a středoevropské kultury, cestování po Evropě a navazování odborných i přátelských kontaktů s českými studenty. Celý program se odehrává vždy od konce března do začátku června.

Realizace mezinárodní spolupráce s prestižní americkou univerzitou znamená také pro českou stranu významné obohacení o nové odborné i lidské zkušenosti, a to nejen pro pedagogy, ale také pro bakalářské, magisterské i postgraduální studenty geografické sekce PřF UK, kteří se zapojují do organizace programu.

Další informace o Americkém semestru naleznete na webových stránkách programuwww.americanterm.natur.cuni.cz

 

Publikováno: Pondělí 01.04.2019 09:45

Akce dokumentů