E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení25. Americký semestr zahájen!

Ve středu 28. března 2018 proběhlo na Albertově zahájení jubilejního 25. ročníku tzv. Amerického
semestru – programu vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a
americkou Dartmouth College (New Hampshire, USA).
Meziuniverzitní spolupráce vznikla před 25 lety především zásluhou prof. George Demka a jeho
českých kolegů, doc. Ivana Bičíka, prof. Dušana Drbohlava a dr. Ludvíka Kopačky. Od roku 1994 tak
každé jaro přijíždí do Prahy skupina studentů geografie z jedné z nejprestižnějších univerzit v USA a
stráví zde přibližně dva měsíce.
V rámci letošního Amerického semestru jsme na Přírodovědecké fakultě UK přivítali 6 studentek a
4 studenty druhého a třetího ročníku bakalářského studia. Pedagogický doprovod zajišťuje tentokrát
prof. Coleen Fox, kterou ve druhé části pobytu nahradí významná historická geografka a bývalá
prezidentka Asociace amerických geografů prof. Mona Domosh.
Cílem programu je poskytnout americkým studentům přehled o geografii Česka v kontextu vývoje
Evropy, a zvláště zemí střední a východní Evropy. V několika ucelených přednáškových blocích
doplněných o tematicky navazující exkurze se studenti postupně seznámí se všemi podstatnými
stránkami prostorového a sociálního vývoje Česka, zejména v posledních desetiletích, a získají
základní přehled o české geografii. Po absolvování souhrnné zkoušky na přelomu dubna a května
budou zpracovávat vlastní skupinové výzkumné projekty. Kromě studijních aktivit však mají účastníci
programu dostatek prostoru také pro poznávání české a středoevropské kultury, cestování po Evropě
a navazování odborných i přátelských kontaktů s českými studenty. Celý program se odehrává vždy
od konce března do začátku června.
Realizace mezinárodní spolupráce s prestižní americkou univerzitou znamená také pro českou stranu
významné obohacení o nové odborné i lidské zkušenosti, a to nejen pro pedagogy, ale také pro
bakalářské, magisterské i postgraduální studenty geografické sekce PřF UK, kteří se zapojují do
organizace programu.
U příležitosti 25. výročí fungování spolupráce se v rámci letošního ročníku Amerického semestru
uskuteční také 3. května speciální odborně-geografický a společenský program, kde vystoupí
například Dr. Lee Schwarz, nejvýše postavený geograf v americké administrativě – tzv. „Geographer
of the United States“.
Další informace o Americkém semestru naleznete na webových stránkách programu –
www.americanterm.natur.cuni.cz

 

Publikováno: Středa 28.03.2018 15:05

Akce dokumentů