E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení13. historickogeografická konference - Periferie: Krajina (bez)naděje?

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin. Organizátoři konference přijímají návrhy konferenčních vystoupení a posterů do 30.9. 2016.
Čas 25.01.2017
od 09:00 do 17:00
Přiložený soubor: 2017_01_25_HG_konf_2017_pozvanka.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

Periferie jsou tradičně vnímány a hodnoceny jako území na okraji, území problémová, méně vyspělá, nezřídka jako krajiny „bez naděje“. Mnohdy jsou však společností vnímány i pozitivně. S jistou mírou sentimentu je lze označit za území „zašlé slávy“; krajiny, v jejichž tváři můžeme číst minulost a potenciál rozvoje spatřovat právě v tom, že nebyly společností intenzivně přeměněny či zničeny.

13. historickogeografická konference se zaměří především na představení výzkumů odhalujících podstatu, souvislosti i důsledky nerovnoměrného vývoje společnosti v prostředí. Budeme se zamýšlet nad proměnami periferií různých typů a měřítek. V centru pozornosti budou proměny periferií městských i venkovských, našich i cizích. Oblasti, které v minulosti byly periferiemi a jejichž integrace do regionálního systému byla úspěšná, jakož i oblasti, které v minulosti periferiemi nebyly, ztratily na významu a dnes se potýkají s problémy. Společně budeme hledat odpovědi na otázky typu: Která území historičtí geografové označují za periferie? Proč právě ta? Jak mohou historičtí geografové přispět k výzkumu měnících se vztahů mezi centry a periferiemi? Které prameny lze při výzkumu polarizace prostoru a odrazu tohoto procesu v krajině využít? Přispívají historičtí geografové k identifikaci potenciálu rozvoje periferií? Jsou periferie opravdu krajinami (bez)naděje?

K diskusi nad proměnami periferií se sejdeme ve středu 25. ledna 2017 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Organizátoři vítají vaše návrhy konferenčních vystoupení a posterů. Jejich názvy a anotace v rozsahu 300–500 znaků, prosím, zasílejte v případě příspěvků do 30. 9. 2016 a v případě posterů do 30. 11. 2016 e-mailem paní Janě Růžičkové (ruzickova@hiu.cas.cz). Přihlášku na konferenci zašlete, prosím, paní Růžičkové i v případě, že se zúčastníte bez přednášky a bez posteru.

 

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.                                     prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

                  Výzkumné centrum historické geografie

 

 

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.

předseda Komise pro historickou geografii

Účast na konferenci je bez poplatku.

Publikováno: Úterý 26.07.2016 16:05

Akce dokumentů