E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line

Uznání certifikované metodiky

30. 6. 2011 MK ČR vydalo osvědčení č. 2/2011 SOKL o uznání uplatněné Certifikované metodiky
"Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line"
v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Plný text metodiky se nachazi zde:

http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf

Publikováno: Středa 20.07.2011 15:30

Akce dokumentů