E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWeb věnovaný doc. Ludvíku Muchovi

 

Mapová sbírka PřF UK zpřístupnila web věnovaný významnému historickému kartografovi a pedagogovi doc.  RNDr. Ludvíku Muchovi, CSc. Licenci k plným textům a mapám laskavě poskytl dědic autorských práv Luděk Mucha.

 

Odkaz na web Zde.

 

 

Publikováno: Středa 04.11.2015 11:10

Akce dokumentů