E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyšla publikace o Janu Felklovi a jeho továrně

U příležitosti 200. výročí narození zakladatele roztocké manufaktury na glóby právě vychází nová kniha o Janu Felklovi a jeho továrně. Brožovaná česko-anglická monografie obsahuje textovou část a obrazové a tabulkové přílohy na celkem 184 stranách.

 

Publikace představuje rodinnou firmu, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let. Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskly se také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské ad. Ferdinand Felkl byl držitelem 2 patentů na rozkladné glóby. Nabízeli i zvláštní učební pomůcky jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do celé Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule a nebeskoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň, Plovdiv, Lvov, Melbourne) i národních výstavách (Praha, Teplice). Získaly také kredit předepsaných učebních pomůcek c. k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny kniha představuje továrnu a pracovní podmínky, dílovedoucího a dělníky, domácí i zahraniční autory a překladatele modelů Země. Bohatá obrazová příloha zpřístupňuje množství fotografií glóbů v různých jazykových mutacích. Tabulky mapují přehledy Felklových glóbů v České republice, Polsku, Rakousku, Maďarsku a Německu. Firma Jan Felkl a syn si jistě zaslouží naši pozornost, neboť dodnes jsou ve světě jejich glóby známy a reprezentují poctivou českou řemeslnou výrobu kombinovanou s vysokou odbornou úrovní a kvalitou učebních pomůcek.

 

 

Knihu Jan Felkl a syn: továrna na glóby je možné si objednat nebo zakoupit za 289 Kč v Mapové sbírce PřF UK, Albertov 6, Praha 2. Distribuci zajišťuje Mgr. Mirka Tröglová Sejtková, tel.: +420 221 951 967, email: sejtm2af@natur.cuni.cz.

 

Výstava probíhá na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6 v 2. patře, po-pá 9:00 - 17.00 .

Glóby z Felkovy dílny se vystavují v sále Mapové sbírky vždy ve středu od 9:00 do 17.00 za poplatek dle ceníku: dospělí 70 Kč, děti (6-15 let), studenti a důchodci 40 Kč, studenti a zaměstnanci PřF UK zdarma, děti do 5 let a držitelé ZTP zdarma.

Komentovaná prohlídka proběhne 13. 9. 2017 od 14,00. Vstupné 50,-Kč, prosíme o registraci u Ing. Markéty Hyndrákové, tel. +420 221 951 590, nebo emailu hyndrakm@natur.cuni.cz.

Publikováno: Úterý 12.09.2017 00:00

Akce dokumentů