E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRenovace velké Müllerovy mapy Českého království dokončena

Téměř rok trvaly práce na renovaci velké mapy Království českého od Johanna Christopha Müllera na Přírodovědecké fakultě UK Albertově. Ta neodmyslitelně patří ke zdejšímu interiéru. Nyní si můžete prohlédnout mapu i film.

Müllerova velká mapa Čech zde instalována od roku 1934 jako kopie z edice starých kartografických památek Monumenta cartographica Bohemiae, kterou mezi světovými válkami vydával Geografický ústav UK. Po devadesáti letech byla mapa značně opotřebovaná a poničená. Proto bylo v roce 2019 rozhodnuto o její opravě. Samotná manipulace s obrazem o vnitřních rozměrech 250 cm x 280 cm, jehož rám byl vyroben z dubových fošen o šířce 23 cm, nebyla snadná.

K tvorbě „nové“ mapy byly vybrány novotisky z roku 1934 z původních měděných desek, které uchovává Národní technické muzeum. Ty vyčistil, na vypnuté podkladové plátno nalepil a lakem impregnoval restaurátor Miroslav Široký s manželkou. Původní poškozená mapa byla sundána a uložena do Mapové sbírky PřF UK.

Dále bylo potřeba si poradit s původním obřím rámem. Ten bylo třeba sundat, prozkoumat a přeměřit. Na novou mapu bylo nezbytné vyrobit spodní napínací rám, což již mnoho dnešních rámařů neovládá. Poté se měla celá mapa i se spodním rámem zasadit do původního očištěného rámu. Tato práce byla svěřena galeristovi panu Jaroslavu Peckovi. Ten dal odborně vyrobit spodní rám a se svými kolegy ho sestavil a napnul na něj plátno s novou mapou. Poté odstranil původní zničený obraz.

Nelehká úloha byla připevnit spodní rám k svrchnímu, což se provádělo pomocí speciálních ocelových ok.

Poté se původní rám očistil. Petr Javůrek s kolegy ze správy budovy ho zpevnili v rozích ocelovými pruhy. Posléze byl zaměstnanci Mapové sbírky natřen rozpuštěným včelím voskem.

Na mapu, jejíž váha se podstatně zvětšila, musely být vyrobeny nové speciální ocelové závěsy a byla navíc podepřena zvláštními spodními kovovými podpěrami. Aktuálně se připravuje ještě její přímé osvětlení.

Celou akci iniciovala Eva Novotná s týmem z Mapové sbírky PřF UK. Rekonstrukce mohla být provedena a dokončena díky podpoře Geografické sekce PřF UK, a to zvláště pana proděkana Martina Ouředníčka.

Většina prací byla dokumentována kolegy Michalem Rezkem a Tomášem Petrusem z Centra informačních technologií. Ti ve spolupráci s Evou Novotnou připravili krátký film o renovaci této zajímavé kartografické památky na Albertově. Video můžete zhlédnout na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=NCqWUH2elOc&feature=youtu.be

Nenechte si ujít zajímavou kartografickou památku!

Již na jaře proběhla výstava Mapa Království českého, 1720 věnovaná 300. výročí dokončení velké mapy Čech. Autorka výstavy: PhDr. Eva Novotná, email:novotn48@natur.cuni.cz.

Realizovaná výstava je putovní.

V případě zájmu o zapůjčení nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba: Bc. Martina Musilová, email: musilovmarti@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 359. Prezentace instalované výstavy je také dostupná online na stránkách:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/fotogalerie-2015-vystavy/fotografie-z-instalace-vystavy-mapa-kralovstvi-ceskeho-1720

 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 01.10.2020 17:35

Akce dokumentů