E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProběhla přednáška o přemyslovském glóbu

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 se konala přednáška o unikátním historickém glóbu

Čtvrteční odpoledne patřilo na Přírodovědecké fakultě UK milovníkům historie, kartografie a astronomie. Všechny tyto vědy se pojí v unikátním hvězdném glóbu, který patřil do sbírek českých králů.

Přednášející PhDr. Alena Hadravová, CSc. a doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. z Akademie věd se výzkumu tohoto speciálního glóbu věnují již několik let. Své povídání doplnili i ukázkami modelů a knihy, kterou o glóbu napsali.

PhDr. Alena Hadravová, CSc.
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderování přednášky i následných dotazů se ujala ředitelka Mapové sbírky a Knihovny geografie PhDr. et Mgr. Eva Novotná.

PhDr. et Mgr. Eva Novotná

 

 

Přednášky se zúčastnilo 28 návštěvníků z řad fakultní a kartografické veřejnosti.

Návštěvníci přednášky při prohlížení modelů glóbů

 

 

Publikováno: Pátek 30.09.2016 15:40

Akce dokumentů