E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO starých mapách českých zemí

V Nakladatelství Academia vychází publikace Mgr. Josef Chrásta O starých mapách českých zemí: Fabriciova a Komenského mapa Moravy

 

V Nakladatelství Academia právě vychází publikace O starých mapách českých zemí: Fabriciova a Komenského mapa Moravy, jejímž autorem je Mgr. Josef Chrást z Mapové sbírky PřF UK. Práce zvítězila ve 2. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia v roce 2014 v kategorii Vědy o neživé přírodě.

 

Knihu je možné vypůjčit v Mapové sbírce či Geografické knihovně.

 

 

 

Anotace

V dějinách kartografie českých zemí raného novověku se lze setkat s četnými případy vydávání falz soudobých map i jejich odvozenin pod autorsky nepůvodními jmény. Přebírání mapových předloh mezi různými kartografy a nakladateli bylo častým jevem. Autor předlohy byl mnohdy z ekonomických, politických, ale i náboženských důvodů na odvozeném vydání své mapy zamlčen. V kontextu dějin mapového zobrazení českých zemí lze spatřit vzájemnou autorskou inspiraci, resp. podobnost map i na dvou nejstarších mapách Moravy. Vídeňský lékař a matematik Pavel Fabricius i pansofista Jan Amos Komenský vytvořili jedinečný a do jisté míry specifický mapový obraz země. Jaké měly společné rysy?

 

 

Publikováno: Středa 01.04.2015 16:25

Akce dokumentů