E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový export map na portál StaréMapy.cz

Georeferencujte s námi! Portál pro georeferencování map obsahuje 14 498 nových map z Mapové sbírky PřF UK

Na začátku ledna 2016 proběhl z Mapové sbírky PřF UK export nově digitalizovaných map do SW Georeferencer, který umožňuje na portálu StaréMapy.cz propojit staré mapy se současnými.

Portál StaréMapy.cz nabízí dobrovolníkům přátelské prostředí pro práci se starými mapami. Jednoduchými kroky lze propojit obraz staré mapy se současnými satelitními snímky a porovnat tak změny území, krajině nebo ve městě v čase. Zapojit se může každý z Vás. proto neváhejte a vyzkoušejte si práci se starými mapami!

Na portálu je 60 648 map z 18 různých institucí, z toho 29 965 map pochází z Mapové sbríky PřF UK, tj. 50%.  Dobrovolníci zapojení do projektu tak mohou zpracovat dalších 28 001 map, z toho 12 010 z Mapové sbírky

Importem za rok 2015 přibylo z Mapové sbrírky celkem 14 498 map.

Vyhledávání georeferencovaných map je možné na webovém rozhraní OldMapsOnline.org.   Označením zájmové oblasti na mapě se v pravé části obrazovky zobrazí seznam dostupných map, které obsahují požadované území. Další jednodušší varianta se nabízí vyhledáním map v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy, kde může uživatel najít georeferencované i připravené kartografické dokumenty.

Publikováno: Pondělí 18.01.2016 10:15

Akce dokumentů