E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNovinky v Geobibline

Článek Mgr. Michaely Hametové z Knihovny geografie o historii a současnosti Geografické bibliografie České republiky online

 

V aktuálním vydání elektronického časopisu Ikaros Mgr. Michaela Hametová z Knihovny geografie seznamuje čtenáře s projektem Geografické bibliografie České republiky online (Geobibline). Po mnoha letech usilovné práce (2007 - ) databáze zpřístupňuje již více než 200 000 bibliografických záznamů s geografickou tematikou. V kooperaci s projektem TEMAP byla časová škála rozšířena z původně zamýšleného 20. a 21. století až k počátkům knihtisku (ca 1450). Značná část zpřístupněných dokumentů obsahuje odkazy na plné texty!

 

Více v článku Mgr. Michaely Hametové:

HAMETOVÁ, Michaela. Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros [online]. 2015, roč. 19, č. 5 [cit. 2015-06-04]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/geograficka-bibliografie-ceske-republiky-online-geobibline

 

Databáze Geobibline (Zdroj: Geobibline.cz)

 

 

Publikováno: Čtvrtek 04.06.2015 08:50

Akce dokumentů