E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografické bibliografie ČR online – GEOBIBLINE v posledních letech

Publikace článku v novém čísle časopisu ProInflow:

Milí čtenáři,

zaměstnanci Knihovny geografie publikovali článek v novém vydání časopisu Inflow.

Odborný článek představuje rozvoj a extenzi Geografické bibliografie ČR online – GEOBIBLINE v posledních letech. Nastíňuje také rostoucí význam analytického popisu v rámci databáze. Poukazuje i na spolupráci odborných knihoven a dalších institucí. 

Článek si můžete přečíst na http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-4

Publikováno: Pondělí 27.05.2019 14:20

Akce dokumentů